Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Rauhallista joulua!

Blogimme jää lyhyelle joulutauolle ja jatkamme kirjoittamista jälleen tammikuussa 2021. Toivotamme kaikille lukijoille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2021!

Kuka korvaa liukastumisvahingot?

Etelä-Suomen alkutalvi on ollut räntäsateen, lumen ja vesisateen vuorottelua, mikä saa kadut ja pihat ajoittain hyvin liukkaaksi. Useimmiten jalankulkijan liukastumisesta selviää onneksi pienin kolhuin, mutta joskus liukastuminen voi johtaa vakavaankin loukkaantumiseen. Kiinteistön omistajan tai haltijan kannattaakin huolehtia pihan ja vastuulleen kuuluvan katualueen liukkaudentorjunnasta, ettei [...] Lue lisää

Ostajan remonttien merkitys kiinteistökauppariidassa

Pandemian aikana vietämme paljon aikaa sisällä ja kotoilemme. Erityisesti tänä vuonna monella on ollut kotona oleskelun johdosta ohjelmassa oman kodin remontointi, kunnostus ja sisustaminen. Tässä kirjoituksessa on peilattu kiinteistökaupan jälkeen tehtyjä remontteja kiinteistökauppariidan juridiikkaan. Tilanteessa, jossa ostaja tekee kaupan jälkeen remonttia ostamassaan talossa, tulee muistaa, [...] Lue lisää

Taloyhtiön osakeluettelon siirtoon vuosi lisäaikaa

Ennen 1.1.2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään, jossa tätä uudempien taloyhtiöiden osakeluettelot jo entuudestaan ovat. Osakeluettelon siirron määräaikaa ollaan pidentämässä vuodella 31.12.2023 asti. Sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu otettiin käyttöön keväällä 2020, mutta määräaikaa pidennetään, koska [...] Lue lisää

Miten tunnistaa riitelylle riskialtis talo?

Kiinteistökauppariidat liittyvät useimmiten edelleen omakotitalorakennuksen oletettua huonompaan kuntoon. Vasta kaupanteon jälkeen selviää, ja kaupan osapuolia alkaa kiinnostaa, missä kunnossa rakennus todellisuudessa on. Monenlaisissa tilanteissa mietin, voisiko ostajan ja myyjän välisiä omakotitalokauppariitoja välttää. Mitä pitäisi tehdä toisin, jotta riita jäisi syntymättä? Tätä olemme Alfan [...] Lue lisää

Taloyhtiöiden siirryttävä todelliseen kulutukseen perustuviin vesimaksuihin

Monissa taloyhtiöissä peritään huoneistokohtaista vesimaksua huoneiston asukasmäärän perusteella, eikä todellisen vedenkulutuksen mukaan. Ensi viikolla 23.11.2020 voimaan tulevan lakimuutuksen mukaan taloyhtiöissä on siirryttävä jatkossa todelliseen vedenkulutukseen perustuviin vesimaksuihin. Asiasta säädetään uudessa asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 4 a §:ssä. Uudistus ei edellytä, että vanhat [...] Lue lisää

Homevaurio ja vahingonkorvaus - korvauksella ei rikastu

Amerikkalaisia uutisia lukeneet ja tv-sarjoja katselleet saattavat pettyä kuullessaan vahingonkorvausten tasosta Suomessa. Kun Amerikassa puhutaan miljoonakorvauksista, Suomessa saatetaan puhua sadoista tai korkeintaan tuhansista euroista. Amerikkalaisessa järjestelmässä määrätään varsinaisen vahingonkorvauksen (compensatory damages) lisäksi ns. rangaistusluontoinen vahingonkorvaus (punitive [...] Lue lisää

Milloin omakotitalon kuntotarkastus tulisi tehdä?

Asuntokaupan kuntotarkastus olisi ehdottoman hyvä tehdä aina ennen omakotitalon kauppaa. Missään ei ole kuitenkaan määritelty tarkkaa ajankohtaa, missä myynnin vaiheessa tarkastus tulisi tehdä. Kuntotarkastuksen ei välttämättä tarvitse liittyä tulevaan tai aikomuksena olevaan kiinteistökauppaan, vaan tarkastuksen voi teettää myös, vaikkei olisikaan tällä hetkellä myyntiaikeissa. Jos rakennuksen [...] Lue lisää

Oikeusturvavakuutus asuntoriidoissa

Kotivakuutukseen sisältyy yleensä oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus korvaa tietyin edellytyksin asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, joita vakuutetulle aiheutuu esim. riita-asiassa, kuten asunto- tai kiinteistökauppariidassa tai asunto-osakeyhtiöön tai vuokra-asuntoon liittyvässä riita-asiassa. Kokosimme tähän tietoa oikeusturvavakuutuksesta. Mitä oikeusturvavakuutus korvaa? [...] Lue lisää

Kuka on pätevä asiantuntija tutkimaan omakotitaloa ja miten?

Rakennusten sisäilmaongelma- ja vauriotapauksissa käytetään monenlaisia asiantuntijoita selvittämään ongelmien syitä sekä tutkimaan rakennusta ja sen vaurioita. Yksityiset yritykset ja elinkeinonharjoittajat tarjoavat erilaisia tutkimuksiin liittyviä palveluita. On tarjolla monenlaisia mittauksia, tutkimuksia, tarkastuksia, kartoituksia, selvityksiä ynnä muuta. Yksityiselle palveluiden tilaajalle [...] Lue lisää

Korkein oikeus: kiinteistökaupan sisältävä sovinto on tehtävä määrämuodossa

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös 2020:75 käsitteli lainvoimaisen, tuomioistuimen vahvistaman sovinnon purkamista tilanteessa, jossa sovinto sisälsi sopimuksen kiinteistökaupan tekemisestä tulevaisuudessa. Asiassa oli kyse irtaimen kaupan purkamista koskevasta riita-asiasta, jossa A Oy ja B Oy olivat kanteissaan puolin ja toisin esittäneet elementtitoimitusta koskevia vaatimuksia. Riita-asia oli [...] Lue lisää

Hovioikeus: Talopakettitoimittaja velvoitettiin korvaamaan kustannusarvion ylittymisestä aiheutunut vahinko

Talopakettien kaupassa on tavallista, että sovittu elementtitoimitus käsittää vain osan siitä materiaalista ja työstä, joka tarvitaan rakennuksen saattamiseksi valmiiksi. Rakennushankkeen kokonaishinnan selvittämiseksi talopakettitoimittaja saattaa laatia kustannusarvion, jossa huomioidaan myös ne tarvikkeet, työt ja toimenpiteet, jotka eivät sisälly toimeksisaajan omaan suoritukseen. Turun [...] Lue lisää

Suihkuun sammumisesta voi tulla iso lasku - kuka korvaa vahingot?

Ville Vuokralainen tulee kotiin railakkaan baari-illan jälkeen ja päättää mennä suihkuun. Suihkussa väsymys yllättää ja Ville sammuu kylpyhuoneen lattialle lattiakaivon päälle. Aamulla alakerran naapurit huomaavat katostaan tippuvan vettä ja ovat yhteydessä huoltoyhtiöön. Huoltomiehen tullessa paikalle vettä on huomattu jo muissakin asunnoissa ja rappukäytävässä. Vedentulo paikannetaan nopeasti [...] Lue lisää

Testaa, oletko vanhan talon kaupassa inhorealisti vai unelmoija-idealisti

Testaa leikkimielisellä testillämme, millainen vanhan talon ostaja tai myyjä olet. 1. Millä sanalla kuvailisit rintamamiestalon tyyppistä omakotitaloa? a) Melkoinen mörskä. b) Ikääntynyt, mutta hyvin kunnossapidettynä toimiva, kohtuuhintainen talo. c) Paratiisi, onnela. 2. Kannattaako ennen kauppaa mielestäsi teettää kuntotarkastus taloon? a) Tottakai on tarkastettava, mutta se ei riitä. [...] Lue lisää

Hinnanalennuksen sietämätön vaikeus

Kiinteistön ja asunnon laatuvirheen seuraamus on yleensä hinnanalennus. Se ei edellytä virheen olennaisuutta, kuten kaupan purku, eikä myyjän tuottamusta kuten vahingonkorvaus. Jos kaupan kohteessa todetaan virhe, siitä seuraa hinnanalennus. Hinnanalennukseen liittyvä mielenkiintoinen ja toisaalta vaikea kysymys on sen ns. oikean määrän määrittäminen. Hinnanalennus määrätään maakaaren mukaan [...] Lue lisää

Hovioikeus: taloyhtiön korvattava sisäilmaongelman selvittämiskulut osakkaalle

Taloyhtiöissä on yleinen riidanaihe, kenelle (epäillyn) sisäilmaongelman selvittäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat. Tuoreessa Rovaniemen hovioikeuden tuomiossa (25.8.2020 nro 241) taloyhtiö velvoitettiin korvaamaan liikehuoneiston sisäilmaongelman selvittelykulut osakkaalle. Kun taloyhtiö ei ollut selvittänyt asiaa hovioikeuden mukaan riittävällä tavalla, osakkaalla oli oikeus [...] Lue lisää

Asunnon pinta-ala - monta eri laskentatapaa

Asuntojen myynti-ilmoituksissa ja esitteissä voi törmätä moniin erilaisiin pinta-alatermeihin. Saatetaan puhua esim. asuintilojen pinta-alasta, huoneistoalasta, asuinpinta-alasta tai kerrosalasta. Käsitteiden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä erilaiset pinta-alat lasketaan eri tavoin ja eroa voi olla useita neliömetrejä. Erilaiset termit voivat myös vaikeuttaa asuntojen pinta-alojen ja [...] Lue lisää

Kuluvien rakennusosien juridiikkaa

Voiko kylpyhuoneen vaurioista saada hinnanalennusta myyjältä? Kiinteistökauppariidan lopputulokseen vaikuttaa useita juridisia kysymyksiä. Nämä seikat voivat vaikuttaa keskenään päinvastaisiin suuntiin (joko kantajan vaatimusten hyväksymisen puolesta tai sitä vastaan). Kun lopputulos on monen eri suuntiin vaikuttavan asian summa, on lopputuloksen ennakoiminen monesti vaikeaa. Näin on yleensä. [...] Lue lisää

Korkein oikeus: Erääntymättömiä vuokria ei voida tuomita maksettavaksi

Korkein oikeus antoi 12.8.2020 ennakkopäätöksen 2020:57 vuokrasaatavien perinnästä häätötuomion yhteydessä. KKO:n mukaan tuomiolla määrättävä vuokrasaatavan maksuvelvollisuus voi koskea vain tuomion antamishetkellä erääntyneitä vuokria. Jos vuokralainen jää asuntoon vielä vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, vastaisuudessa erääntyviä vuokria ei voida velvoittaa maksettavaksi häätötuomion [...] Lue lisää

Kunnossapito- ja korjauskysymykset paritalossa

Kuten muissakin pientaloissa, myös paritaloissa voi tulla ilmi esimerkiksi kosteusvaurioita tai muuta korjausta vaativaa rakenteellista vikaa. Eri aikakausille tyypillisiä, aikanaan yleisesti käytettyjä ja nykyään vaurioalttiiksi tiedettyjä riskirakenteita on vanhemmissa paritaloissa yhtä lailla kuin omakotitaloissakin. Paritalorakennuksen rakenteet ovat tavallisesti molemmissa huoneistoissa [...] Lue lisää

Hovioikeus: Osakkeenomistajan on tarkastettava asunnon kunto vuokralaisen vaihtuessa - vuokranantajaosakas velvoitettiin korvaamaan taloyhtiölle aiheutunut vahinko

Vaasan hovioikeuden 17.6.2020 antama tuomio nro 260 korostaa osakkeenomistajan vastuuta asunnon kunnon tarkastamisesta asunnon vuokralaisen vaihtuessa. Pelkkä uuden vuokralaisen ilmoitus asunnon kunnosta ei ole riittävä, vaan vuokranantajaosakkaan on suoritettava asunnossa perustarkastus. Tapauksessa vuokranantajaosakkaan asunnossa oli sattunut tulppaamattoman astianpesukoneliitännän aiheuttama [...] Lue lisää

Hyvää kesää!

Blogimme on heinäkuun ajan kesätauolla ja jatkamme kirjoittamista jälleen elokuussa. Aurinkoista kesää kaikille!

Taloyhtiö velvoitettiin poistamaan tupakansavusta aiheutuva terveyshaitta

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 2020:56 koski tupakansavun asuinhuoneistoon aiheuttamaa terveyshaittaa ja rakennuksen omistajan vastuuta terveyshaitan poistamisesta. Tapauksessa oli kyse asunnosta, joka sijaitsi v. 2014 rakennetussa yksitasoisessa rivitalossa. Talon ilmanvaihtojärjestelmänä oli huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jonka tuloilma-aukot [...] Lue lisää

Pitääkö ostajan ymmärtää talosta enemmän kuin kuntotarkastajan?

Omakotitalon ostaja pyrkii yleensä selvittämään rakennuksen kuntoa ja korjaustarpeita ennen kauppaa asuntokaupan kuntotarkastuksen avulla. Lähtökohtaisesti ostaja luottaa kuntotarkastajan arvioihin kohteen kunnosta ja korjaustarpeista, eikä tarkastele raporttia kriittisesti. Kuntotarkastus tilataan nimenomaan sen vuoksi, että ammattilainen ymmärtää rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeista [...] Lue lisää

Korjauksen käyttöikä -argumentti kiinteistökauppariidoissa

Kiinteistökauppariitatapauksissa riidellään usein virheiden ja vaurioiden korjaustavoista. Niillä on vaikutusta virheen korjauskustannuksiin, joilla taas on vaikutusta virheen seuraamuksen valintaan ja määrään (hinnanalennus). Perusasetelma on, että ostajan mukaan vaurio tulee korjata perusteellisesti, mikä maksaa paljon ja josta tulee seuraa myyjälle ankara seuraamus. Myyjän mukaan taas [...] Lue lisää

Rakennuksen iän merkitys kiinteistökauppariidassa

Edellisessä blogikirjoituksessa (linkki) käsiteltiin rakennuksen teknistä käyttöikää ja kiinteistön kauppaa. Usein tämä asia on esillä myös kiinteistökauppariidassa. Rakennuksen ja sen rakenteiden iällä ja teknisellä käyttöiällä on monessa mielessä merkitystä riitatilanteen tulkinnoissa ja ratkaisussa. Ostajan perustellut odotukset Rakennuksen ja sen rakenteiden ikä ja tehdyt peruskorjaukset [...] Lue lisää

Kuinka pitkä on omakotitalon elinkaari?

Mitä tarkoitetaan rakennuksen tai rakennuksen osan tai rakenteen teknisellä käyttöiällä? Rakennustiedon KH-kortissa 90-00403 (ohjetiedosto tammikuu 2008, välillä puhutaan myös RT-kortista) käsitellään kiinteistön teknisiä käyttöikiä ja kunnossapitojaksoja. Ohjekortissa esitetään kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien ja –laitteiden keskimääräiset tekniset [...] Lue lisää

Mitä hometaloriita maksaa?

Hometaloriidassa sekä ostajan että myyjän kannattaa pitää alusta lähtien mielessä, että riitelystä voi aiheutua osapuolille huonossa tapauksessa kymmenientuhansien eurojen kustannukset. Suuri osa riidoista sovitaan, mutta tuore Helsingin hovioikeuden tuomio (20.4.2020 nro 512) on varoittava esimerkki siitä, miten kalliiksi vuosien hometaloriita voi huonossa tapauksessa paisua. Tämä kannattaa [...] Lue lisää

Hovioikeus muutti omakotitalon kaupan purun hinnanalennukseksi

Helsingin hovioikeus muutti tuoreessa asuntokaupan virhettä koskevassa tuomiossaan (20.4.2020 nro 512) käräjäoikeuden tuomitseman kaupan purun 50.000 euron hinnanalennukseksi. Tuomion perusteluissa korostuu, että vanhan talon ostajan on varauduttava monenlaisiin korjaustarpeisiin sekä selvitettävä rakenteiden kuntoa ennen kauppaa. Laajatkaan terveyshaitaksi katsottavat mikrobivauriot eivät aina [...] Lue lisää

Mikä on valesokkeli ja miksi se on riskirakenne?

Kirjoitimme maaliskuussa blogiin tämän vuoden Sisäilmastoseminaariesityksemme "Valesokkeli oikeudessa" juridisesta osasta (linkki). Seminaarikirjan artikkeliimme saimme mukaan valesokkelin rakennustekniseksi asiantuntijaksi Tampereen Ammattikorkeakoulun lehtori, diplomi-insinööri, rakennusarkkitehti Pekka Väisälän. Pekan luvalla julkaisemme tässä hänen rakennusteknisen osionsa valesokkelista. [...] Lue lisää

Koronavirus vaikuttaa asuinrakennusten korjaushankkeisiin - ministeriöiltä ohje taloyhtiöille

Koronavirusepidemia vaikuttaa myös taloyhtiöissä käynnissä ja suunnitteilla oleviin korjaushankkeisiin - sekä niistä päättämiseen että niiden toteuttamiseen. Kiinteistöliiton kyselyn mukaan koronavirus on vaikuttanut lähes joka kolmanteen taloyhtiöiden korjaushankkeeseen (Kiinteistöliiton tiedote 17.4.2020). Eniten vaikutusta on ollut päätöksentekoon, joka on viivästynyt. Yhtiökokous on kuitenkin [...] Lue lisää

Kysely sisäilmaongelmista kärsivien oikeusturvasta asuntokaupassa

Sisäilmaongelmista kärsivien tukeminen ja auttaminen -hanke selvittää asunnon ostajan ja myyjän oikeusturvan ongelmia ja parannuskeinoja sisäilmaongelmatilanteissa, sekä asuntokaupan kuntoarviointikäytäntöjen nykytilannetta ja parannuskeinoja sisäilmaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Hanke on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VNTEAS rahoittama ja Hengitysliitto ry:n [...] Lue lisää

Mistä on kiinteistökauppa tehty - unelmista vai realismista?

SP-Koti Urbaanien toimitusjohtaja Anna-Maija Kuosmanen kirjoitti blogikirjoituksessaan siitä, kuinka turvallinen asuntokauppa rakentuu tiedon ”päälle”. Kuosmasella on hyviä ajatuksia siitä, miten kiinteistönvälittäjä voi tiedon välittämisen ja hankkimisen kautta tehdä asuntokaupasta maallikko-osapuolille turvallisemman. Onko siis ennen kiinteistökauppaa mahdollista tehdä jotain, millä voisi [...] Lue lisää

Hallitus esittää lisäaikaa yhtiökokouksen järjestämiselle

Hallitus on antanut eduskunnalle 16.4.2020 esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020). Ehdotettu laki antaisi lisäaikaa mm. yhtiökokouksen ja yhdistyksen kokouksen järjestämiselle syyskuun 2020 loppuun saakka, vaikka laissa, [...] Lue lisää

Vaikuttaako poikkeustilanne asunnon ostajan ja myyjän velvollisuuksiin?

Jos olet myymässä tai ostamassa asuntoa, muista, että asunnon / kiinteistön ostajan ja myyjän velvollisuudet ovat poikkeustilanteesta huolimatta ennallaan. Monta asuntokauppaan liittyvää asiaa voi hoitaa etäyhteyksillä ja sähköisesti, mutta asuntoa ei edelleenkään kannata ostaa tarkastamatta sitä paikan päällä. Ostotarjouksessa ja kaupanteossa kannattaa mahdollisuuksien mukaan huomioida [...] Lue lisää

Hovioikeus: korjauskustannusarvion hankkiminen ei saa viivästyttää ostajan reklamaatiota

Kun rakennuksessa on todettu vaurioita, kustannusarvion saaminen vaurioiden korjauskustannuksista voi kestää yllättävän pitkään. Riitatilanteessa tämä vaikuttaa ostajan asemaan hänen esittäessään vaurioiden perusteella vaatimuksia myyjää kohtaan. Korjauskustannuksista hankitaan yleensä arvio rakennusalan asiantuntijalta. Rakennusalan asiantuntijoiden tulisi ottaa huomioon, että kustannusarvion [...] Lue lisää

KKO: Välitysliike ei ollut korvausvastuussa putkiremontista johtuvasta maksuosuudesta

Korkein oikeus antoi viime viikolla ennakkopäätöksen 2020:26, joka selventää välitysliikkeen vastuuta ostajalle annetuista tiedoista. Myyntiesitteessä oli ollut puutteellista tietoa putkiremontista aiheutuvista kustannuksista, mutta tietoja oli annettu muutoin. Ostajat eivät olleet ymmärtäneet, mitä termi "yhtiölainan jyvittäminen" tarkoittaa, mutta korkein oikeus totesi, että on ostajien [...] Lue lisää

Koronavirustilanteen vaikutus asuntokauppariitoihin?

Koronakriisistä huolimatta saat meiltä entiseen tapaan apua asuntokaupan, asumisen ja rakentamisen oikeudellisiin ongelmiin. Teemme asianajotyötämme nyt etänä kotitoimistoilta, mistä meidät tavoittaa kätevästi esim. puhelimitse ja sähköpostilla. Modernit välineet ja yhteydet onneksi mahdollistavat työskentelyn mistä tahansa entiseen tapaan, mitä nyt kotikoululaiset ja -päiväkotilaiset ajoittain [...] Lue lisää

Yhtiökokous ja koronavirus

Koronavirustilanne vaikuttaa taloyhtiöiden, kuten monien muidenkin yhteisöjen, tuleviin kokouksiin. Useimmissa taloyhtiöissä on varsinainen yhtiökokous keväällä. Kun kaikenlaisia suuria kokoontumisia on vältettävä ja osakkaita on usein paljon, kannattaa vakavasti harkita yhtiökokouksen siirtoa tuonnemmaksi. Kokousta harkittaessa on huomioitava, että tällä hetkellä voimassa oleva yli 10 hengen [...] Lue lisää

Valesokkeli tai muu riskirakenne oikeudessa

Valesokkeli on yksi tänä päivänä tunnetuimmista pientalojen riskirakenteista. Riskirakenne on aikanaan rakentamisaikana ollut tavanomainen ja hyväksytty tapa rakentaa, mutta se on myöhemmin kertyneen tiedon ja kokemuksen perusteella todettu vaurioalttiiksi tavaksi toteuttaa jokin rakenne. Kiinteistökauppaa koskevissa riitatapauksissa on usein kysen tilanteesta, jossa talossa oleva riskirakenne [...] Lue lisää

Korkein oikeus: kosteusmittaus ja ostajan erityinen ennakkotarkastusvelvollisuus

Korkeimman oikeuden 4.3.2020 antamassa ennakkoratkaisussa 2020:23 oli kyse ostajan erityisestä ennakkotarkastusvelvollisuudesta. Omakotitalon ostajille oli ennen kaupan tekemistä annettu vuonna 1960 rakennetusta asuinrakennuksesta laadittu kosteusmittauspöytäkirja, jonka mukaan kosteutta oli rakennuksen kellaritiloissa mutta ei sen yllä olevissa lattia- ja seinärakenteissa. Kaupan jälkeen [...] Lue lisää

Kiinteistön virhe ja varainsiirtoveron palautus

Jos asunnossa tai kiinteistössä on virhe, jonka perusteella myyjä suorittaa ostajalle hinnanalennusta, ostaja voi hakea osan maksamastaan varainsiirtoverosta takaisin. Samoin jos kauppa puretaan olennaisen virheen vuoksi, ostaja voi hakea verottajalta maksamansa varainsiirtoveron palautusta. Lue tästä vinkit palautuksen hakemiseen. Asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä on maksettava [...] Lue lisää

Tanskan malli kiinteistökauppariitojen ehkäisemiseen

FISE Oy:n hankkeessa ”Rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittäminen” (KUNTO-hanke) v. 2018-2019 oli agendalla kuntotarkastajien ja -arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittäminen. Esillä oli myös kiinteistökauppariitojen tilanne Suomessa. Riitoja todettiin olevan edelleen noin 1000 vuodessa. Riidat perustuvat siihen, että ostaja esittää vaatimuksia [...] Lue lisää

Digitaalinen asuntokauppa - uhka vai mahdollisuus?

Digitaalinen asuntokauppa käynnistyi kesäkuussa 2019 DIAS-alustalla ja lisääntyy jatkuvasti. DIAS:in mukaan digitaalisia asuntokauppoja tehdään jo kymmenillä miljoonilla euroilla kuukausittain. Digitaalisessa asuntokaupassa kauppa tehdään digitaalisella alustalla ilman, että ostaja ja myyjä ovat fyysisesti samassa paikassa tekemässä kauppaa. Digitaalista asuntokauppaa markkinoidaan sen [...] Lue lisää

Kivihiilipiki/kreosootti -gate?

Korkein oikeus antoi keväällä 2019 ennakkoratkaisun 2019:41 koskien laatuvirhettä kiinteistön kaupassa. Tapauksen resiitti KKO:n ennakkoratkaisun alussa kuului näin: ”Ostajat olivat vaatineet kiinteistön kaupan purkamista sillä perusteella, että 1950-luvulla rakennetun asuinrakennuksen kellarin sokkelissa ja asuinkerroksen betonilaatassa oli kivihiilipikeä eli kreosoottia (korostus tässä), josta [...] Lue lisää

Miten ja milloin kuntotutkimus- tai suunnitteluavustusta haetaan?

Huom! Avustus kuntotutkimuksen ja perusparannuksen suunnitteluun on lopetettu. ARA ei ole ottanut uusia hakemuksia vastaan 23.1.2024 jälkeen. Lisätietoja ARAn sivuilta. Tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi valtionavustus kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin. Avustus on herättänyt [...] Lue lisää

Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen -hanke on alkanut

Asianajotoimisto Alfan talojuristit Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila ovat mukana uudessa, Hengitysliiton vetämässä hankkeessa ”Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen”. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS) . Hankkeessa ovat mukana Hengitysliiton ja Alfan lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Asumisterveysliitto AsTe ry. Hanke [...] Lue lisää

Sisäilmasta oireilun merkitys kiinteistökauppariidassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi tällä viikolla tutkimuksen, jonka mukaan koulun sisäilman laatua ei voi luotettavasti arvioida oppilaiden oireilun perusteella. Kyse oli tuoreesta THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta, joka on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa. THL kertoi, että koulurakennuksissa, joiden olosuhteissa oli asiantuntija-arvion [...] Lue lisää

Onko myyjän viiden vuoden vastuuaikaa olemassa?

Kiinteistökauppamaailmassa elää harhaluulo siitä, että omakotitalon virheistä voisi saada myyjältä lähes automaattista hyvitystä 5 vuoden ajan kaupanteon jälkeen. Usein maallikkojen keskuudessa puhutaan myyjän ”viiden vuoden vastuusta” tai ”viiden vuoden vastuuajasta”, vaikka maakaaressa säädetään viiden vuoden reklamaatioajasta. Kyse ei ole synonyymeistä. Kiinteistökauppaa voidaan tehdä [...] Lue lisää

Ulkomaalaisten kiinteistön hankintaan rajoituksia ja valtiolle etuosto-oikeus strategisilla alueilla

Uusi vuosi toi tullessaan uusia kiinteistökauppaan liittyviä säännöksiä. Valtiolla on nyt etuosto-oikeus kaikissa kiinteistökaupoissa, joissa kiinteistö sijaitsee kokonaan tai osittain kansallisen turvallisuuden kannalta strategisten kohteiden läheisyydessä. Lisäksi Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevat yksityishenkilöt ja yhteisöt tarvitsevat nyt luvan kiinteistön hankintaan Suomesta. [...] Lue lisää


Jaa sivu somekanavissasi: