Asianajotoimisto Alfa Oy

Asunto-osakeyhtiöoikeus

Avustamme sekä taloyhtiöitä että osakkeenomistajia asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa asioissa, kuten kunnossapitovastuuseen liittyvissä erimielisyyksissä, yhtiökokousasioissa ja yhtiökokouksen päätöksen moittimisessa. 

Kunnossapitovastuu

Jos asunto-osakeyhtiön asunnossa tai rakennuksessa todetaan vaurio tai muu korjaustarve, tulee ensin selvittää, kuuluuko sen korjaaminen taloyhtiön vai osakkeenomistajan vastuulle. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole muuta määrätty, kunnossapitovastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain 4 luvun mukaisesti.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Taloyhtiö puolestaan vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Kunnossapitovastuuseen vaikuttaa myös huoneistossa mahdollisesti tehdyt muutostyöt. Taloyhtiön kunnossapitovastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä laissa säädetään. Muutoin osakkeenomistajan (tai aiemman osakkeenomistajan) teettämien muutostöiden osalta kunnossapitovastuu kuuluu osakkeenomistajalle. 

Osakkeenomistajan on ilmoitettava taloyhtiölle viipymättä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. 

Esimerkiksi se, kenen vastuulla on sisäilmaongelman syyn selvittäminen tai kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaaminen, aiheuttavat välillä erimielisyyksiä taloyhtiöissä. Tällaisissa tilanteissa kannattaa kääntyä asianajajimme puoleen, jotta vastuuta voidaan arvioida tapauskohtaisesti.    

Lisää kirjoituksia

Kunnossapitovastuu

Kunnossapitovastuu taloyhtiössä

Näkökohtia sisäilmaongelmista taloyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuunjaosta poikkeaminen

Hovioikeus: Taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluu myös vikojen ennaltaehkäisy 

Koronavirus vaikuttaa asuinrakennusten korjaushankkeisiin - ministeriöitä ohje taloyhtiöille

Taloyhtiö velvoitettiin poistamaan tupakansavusta aiheutuva terveyshaitta

Hovioikeus: Osakkeenomistajan on tarkastettava asunnon kunto vuokralaisen vaihtuessa - vuokranantajaosakas velvoitettiin korvaamaan taloyhtiölle aiheutunut vahinko

Kunnossapito- ja korjauskysymykset paritalossa

Hovioikeus: Taloyhtiö velvoitettiin korvaamaan valvonnan laiminlyönnistä aiheutunut vahinko

 

Muutostyöt

Korkein oikeus linjasi osakkaan oikeutta asentaa parvekkeelleen ilmalämpöpumppu

Hovioikeus: Taloyhtiö ei voinut kieltää ilmalampöpumpun asentamista parvekkeelle

Sähköautojen latauspisteet taloyhtiössä

Huoneiston käyttötarkoituksen muutos taloyhtiössä

Vastuu muutostöistä taloyhtiössä

 

Yhtiökokous

Koronavirus ja yhtiökokouksen järjestäminen

Taloyhtiön etäyhtiökokoukset

Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen taloyhtiössä

 

Purkava uusrakentaminen

Rakennusten purkaminen ja uusrakentaminen asunto-osakeyhtiössä

Purkava uudisrakentaminen asuntokaupan virheenä

 

Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan 

 

Lunastuslauseke

Korkein oikeus arvioi yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen pätevyyttä (KKO 2021:12)

KKO linjasi yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen tulkintaa (KKO 2022:59)

 

Muut

Voiko taloyhtiössä joutua vastuuseen naapurin yhtiöveloista?

Rakennuttajan 10-vuotisvastuu

Hovioikeus: Taloyhtiötä sitova urakkasopimus syntyi suullisella hyväksynnällä

Aurinkosähköä taloyhtiöön

Miten sisäilmaongelmia tutkitaan?

Mikä on riskirakenne?

Miten ja milloin kuntotutkimus- tai suunnitteluavustusta haetaan?

Isännöintialan kartelli ja vahingonkorvaukset

Kuka korvaa liukastumisvahingot?

Taloyhtiöiden siirryttävä todelliseen kulutukseen perustuviin vesimaksuihin


Jaa sivu somekanavissasi: