Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Koronavirus vaikuttaa asuinrakennusten korjaushankkeisiin - ministeriöiltä ohje taloyhtiöille

Koronavirusepidemia vaikuttaa myös taloyhtiöissä käynnissä ja suunnitteilla oleviin korjaushankkeisiin - sekä niistä päättämiseen että niiden toteuttamiseen. Kiinteistöliiton kyselyn mukaan koronavirus on vaikuttanut lähes joka kolmanteen taloyhtiöiden korjaushankkeeseen (Kiinteistöliiton tiedote 17.4.2020). Eniten vaikutusta on ollut päätöksentekoon, joka on viivästynyt. Yhtiökokous on kuitenkin mahdollista järjestää mm. etäosallistumista suosien ja kokoustilajärjestelyin, joten koronavirus ei välttämättä ole este korjaushankkeesta päättämiselle. Koronavirus on huomioitava myös korjaushankkeita toteutettaessa, etenkin asutuissa asunnoissa suoritettavissa korjauksissa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Ympäristöministeriö julkaisivat taloyhtiöille ohjeen asuinrakennusten korjaushankkeisiin koronavirusepidemian aikana.

Ohjeen mukaan covid-19 koronaviruksen tartuntariski on huomattavin asuttujen asuntojen sisällä tehtävissä korjauksissa. Muissa, asuntojen ulkopuolisissa korjauksissa tartuntariski on lähinnä työntekijöiden välillä. Työntekijöiden työturvallisuudesta on huolehdittava.

Eristyksissä, karanteenissa tai karanteenin omaisissa olosuhteissa olevien ja sairaana olevien henkilöiden asuntoihin ei pidä tehdä kuin aivan välttämättömät ja kiireelliset korjaustoimenpiteet lisävahinkojen välttämiseksi. 

Keskeneräisissä korjauksissa tulisi harkita huoneistokäyntien siirtämistä tuonnemmaksi mahdollisuuksien mukaan. Jos asuntojen sisätiloihin kohdistuva korjaus on vasta suunnitteilla, toteutusta kannattaa siirtää.

Asukkaan olisi tärkeää kertoa koronatartunnasta, karanteenista tai jos tuntee olonsa sairaaksi, mutta ketään ei  toisaalta voida velvoittaa kertomaan terveydentilastaan. Jos asunnoissa tehdään korjauksia, työturvallisuudesta ja tartuntojen ehkäisystä on em. syystä huolehdittava kaikissa asunnoissa kuin asunnossa olisi tartuntavaara.

Asunnoissa suoritettavissa korjauksissa voidaan soveltaa Työterveyslaitoksen palvelualoille antamaa ohjetta. Ohjeen mukaan sairaiden tai karanteenissa olevien asukkaiden ei tulisi olla samassa huoneessa korjaustyön suorittajan kanssa.

Taloyhtiölle suunnattu korjausohje korostaa, että korjaushankkeen osapuolten tulisi sopia yhdessä koronaviruksen vaikutuksista hankkeen toteutukseen. Esim. aikataulutuksesta ja mahdollisista viivästyksistä tulee sopia urakoitsijan kanssa tapauskohtaisesti huomioiden mm. urakkasopimuksen ehdot. Toisaalta tulee huomioida sekin, että viranomaisohjeista johtuen ihmiset viettävät aiempaa enemmän aikaa kotonaan, mikä lisää korjauksista aiheutuvia häiriöitä. 

 

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: