Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Miten ja milloin kuntotutkimus- tai suunnitteluavustusta haetaan?

Huom! Avustus kuntotutkimuksen ja perusparannuksen suunnitteluun on lopetettu. ARA ei ole ottanut uusia hakemuksia vastaan 23.1.2024 jälkeen. Lisätietoja ARAn sivuilta

 

Tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi valtionavustus kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin. Avustus on herättänyt heti runsaasti kysymyksiä, joten kokosimme tähän muutamia perusasioita

Kuntotutkimusavustusta voi saada, jos asunnossa on epäily kosteus- ja mikrobivauriosta tai sisäilmaongelmasta. 

Perusparannuksen suunnitteluavusta voi saada, jos rakennuksessa on ensin todettu kosteus- tai mikrobivaurio tai sisäilmaongelma (esim. VOC- tai PAH-yhdisteet, radon). Suunnittelun tulee perustua kuntotutkimusraporttiin, joka on tehty edeltävän 12 kk sisällä. 

Milloin avustusta haetaan?

Avustusta on haettava aina etukäteen, ennen kuntotutkimuksen tai suunnittelun aloittamista. Kuntotutkimuksen ja/tai perusparannuksen suunnittelua ei saa aloittaa ennen kuin on saanut ARA:lta avustuspäätöksen tai aloitusluvan! Aloitusluvan saaminen vie ARA:n ohjeiden mukaan noin 2 työpäivää. Aloituslupaa voi hakea sähköisessä asiointipalvelussa. Aloituslupa ei tarkoita avustuksen saamista, vaan avustusta on haettava erikseen.

Avustusta ei voi hakea taannehtivasti jo tehtyyn kuntotutkimukseen tai suunnitteluun, ellei ole saanut siihen etukäteen aloituslupaa.

Voiko avustusta saada, jos asuntokauppariita myyjän kanssa on kesken?

ARA:lta saamamme vastauksen mukaan hakijan mahdollinen asuntokaupan riitatilanne ei estä avustuksen saamista, jos myyjän korvausvelvollisuudesta ei ole vielä päätetty eikä korvausta saatu.

Miten avustusta haetaan?

ARA suosittelee avustuksen hakemista sähköisessä asiointipalvelussa, ara.fi/fi-FI/Verkkoasiointi. Tällöin myös liitteet on mahdollista toimittaa sähköisesti. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voi hakemuksen toimittaa paperilomakkeella ARA:an.

Miten osoitetaan, että tutkimuksessa / suunnittelussa käytetään pätevää asiantuntijaa?

Kuntotutkimusavustuksessa pätevällä henkilöllä tarkoitetaan kuntotutkijaa, jolla on asumisterveysasetuksen (545/2015) mukainen pätevyys (rakennusterveysasiantuntija tai kosteusvaurion kuntotutkija) tai FISEn tai VTT Services Oy:n sertifikaatti. Pätevyydestä on esitettävä todistus avustushakemuksen liitteenä.

Suunnitteluavustuksessa suunnittelijalla on oltava rakentamisen tai tekniikan alalta suoritettu tutkinto ja vähintään kolmen vuoden kokemus korjausrakentamisen suunnittelutyöstä. Hakemukseen on liitettävä suunnittelijan tutkintotodistus ja CV pätevyyden osoittamiseksi. Jos kyseessä on kosteusvaurion korjaamiseen liittyvä suunnittelutyö, ARA hyväksyy myös FISEn pätevyysrekisteristä näkyvän kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyden.

Mitä kuntotutkimus- tai suunnittelupalvelujen tarjoajan tulisi huomioida?

Asiakkaille kannattaa kertoa mahdollisuudesta hakea ARA:n avustusta, sekä siitä, että avustusta on haettava etukäteen ennen toimenpiteiden aloittamista. 

Asiakkaat tarvitsevat jatkossa todistuksia kuntotutkijan pätevyydestä (esim. sertifikaatti) ja korjaussuunnittelijan pätevyyksistä ja koulutuksesta, joten tällaiset asiakirjat kannattaa koota valmiiksi sähköiseen muotoon. 

Kuinka paljon avustusta voi saada ja milloin se maksetaan?

Avustusta voi saada korkeintaan 50 % hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustuksia myönnetään vuosittain niin kauan kuin tarkoitukseen varattua määrärahaa riittää.

Avustus maksetaan yhdessä erässä toimenpiteiden valmistumisen jälkeen. Maksatushakemukseen on liitettävä laskut ja tositteet niiden maksamisesta. Kustannukset on siis maksettava ensin itse. Avustus on maksatuskelpoinen myöntämisvuoden ja 2 seuraavaa kalenterivuotta. Sen jälkeen avustusta ei voida enää maksaa. 

Lisätietoja avustuksesta:

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAn avustusta koskevat ohjeet, oppaat ja yhteystiedot löytyvät täältä:

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Kuntotutkimus_ja_perusparannuksen_suunnittelu 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: