Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Taloyhtiön osakeluettelon siirtoon vuosi lisäaikaa

Ennen 1.1.2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään, jossa tätä uudempien taloyhtiöiden osakeluettelot jo entuudestaan ovat. Osakeluettelon siirron määräaikaa ollaan pidentämässä vuodella 31.12.2023 asti. Sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu otettiin käyttöön keväällä 2020, mutta määräaikaa pidennetään, koska sähköinen rajapinta isännöintijärjestelmiin ei ole valmistunut suunnitellussa aikataulussa.

Osakeluettelon siirron jälkeen Maanmittauslaitos vastaa osakeluettelon ylläpidosta. Maanmittauslaitoksen rekisteriin kirjataan jatkossa mm. osakkeiden siirrot, panttaukset, ulosmittaukset ja hallintaoikeuden rajoitukset, kuten lesken hallintaoikeus. Osakeluettelon siirron jälkeen paperiset osakekirjat jäävät vaiheittain historiaan. Jatkossa omistusoikeus todetaan huoneistotietojärjestelmän sähköisestä omistajamerkinnästä, ja mm. osakkeiden panttaus kirjataan sähköisesti. Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan ensimmäisen sähköisen omistuksen rekisteröinnin yhteydessä.

Ennen vuotta 2019 perustetuille keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille osakeluettelon ylläpidon siirtäminen ja osakehuoneistorekisteriin liittyminen on vapaaehtoista. Sen sijaan uusissa keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä osakeluetteloa ylläpitää Maanmittauslaitos. Hallituksen esityksessä 219/2020 on esitetty selvennettäväksi asunto-osakeyhtiölakia tältä osin lisäämällä lakitekstiin, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei  voida poiketa 2 luvun 1 a §:ssä tarkoitettua osakehuoneistorekisteriä koskevista säännöksistä. 

Lakimuutokset (hallituksen esitys 219/2020) ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja niiden on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: