Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Mitä hometaloriita maksaa?

Hometaloriidassa sekä ostajan että myyjän kannattaa pitää alusta lähtien mielessä, että riitelystä voi aiheutua osapuolille huonossa tapauksessa kymmenientuhansien eurojen kustannukset. Suuri osa riidoista sovitaan, mutta tuore Helsingin hovioikeuden tuomio (20.4.2020 nro 512) on varoittava esimerkki siitä, miten kalliiksi vuosien hometaloriita voi huonossa tapauksessa paisua. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo riidan alkuvaiheessa mietittäessä erityisesti sovintoratkaisuun pyrkimistä ja sen ehtoja.

Helsingin hovioikeuden tuomosta on kirjoitettu viime blogissamme. Lopputuloksen lisäksi tuomiossa kiinnitti huomiota poikkeuksellisen suuret oikeudenkäyntikulut. Kantajan eli ostajien kulut olivat käräjäoikeudessa n. 81.000 euroa ja hovioikeudessa n. 36.000 euroa, ja vastaajan eli myyjien kulut olivat käräjäoikeudessa n 40.000 euroa ja hovioikeudessa n. 62.000 euroa. Yhteensä oikeudenkäyntikulut (virheiden selvittelykulut, asianajokulut, todistelukulut) olivat lähes 220.000 euroa, eli suunnilleen saman verran kuin oli ollut kohteen kauppahinta. Huhhuh!

Kulujen määrä tapauksessa on moninkertainen tavanomaiseen oikeudenkäyntiin verrattuna, ja asianosaisten kannalta järkyttävän suuri.  Ostajilla ja myyjillä tuskin on ollut riidan alkaessa aavistustakaan, että he tulevat käyttämään rakennusteknisiin asiantuntijalausuntoihin, asianajokuluihin, todisteluun yms. yli 100.000 euroa per osapuoli.

Hometaloriidan lopputulos on usein vaikeasti ennustettavissa, koska tapauksissa on monia tekijöitä, joita voidaan arvioida oikeudessa eri tavoin. Esim. jos todistajilla on vaurioiden korjaustavasta ja -kustannuksista hyvin erilaisia arvioita, on vaikea ennakoida mihin summaan oikeus asiassa päätyy. Mm. virheen olennaisuutta arvioidaan kokonaisarvion perusteella, ja oikeus saattaa päätyä arviossaan erilaiseen lopputulokseen kuin ostaja tai myyjä on ajatellut. Em. tapauksessa käräjäoikeus olisi purkanut kaupan, mutta hovioikeus päätyi hinnanalennukseen. 

Hovioikeuden tuomion mukaan myyjät velvoitettiin maksamaan ostajille asuntokaupan hinnanalennuksena 50.000 euroa laillisine tuottokorkoineen, ja lisäksi korvaamaan ostajien oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa 50.000 euroa ja hovioikeudessa 18.000 euroa sekä kantajien asianosaiskuluja 672 euroa (kaikki viivästyskorkoineen).

Myyjien on siis maksettava ostajille kaikkiaan yhteensä 118.672 euroa (+ korot), minkä lisäksi heille jäi maksettavaksi omia oikeudenkäyntikulujaan n. 102.000 euroa. Riita maksoi myyjille siten lopulta n 220.000 euroa + korot, eli enemmän kuin oli kohteen kauppahinta (218.000 euroa).

Ostajat saavat tuomion mukaan myyjiltä yhteensä 118.672 euroa (+korot). Ostajille jäi omia oikeudenkäyntikulujaan maksettavaksi noin 49.000 euroa. 

Tapauksen oikeudenkäyntikulut ovat todellakin olleet poikkeuksellisen suuret, vaikka riita onkin ollut laaja. Kulut olivat paljon suuremmat kuin varsinainen hinnanalennus. Lopputuloksesta voi todeta, että osapuolten olisi ollut järkevämpää käyttää rahojaan muuhun kuin pitkään oikeusriitaan. Talon kunto ei parane riitelemällä oikeudessa.

Oikeudenkäynteihin liittyy aina kuluriski. Pääsääntö on, että oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut. Ns. osavoittotilanteessa hävinnyt osapuoli voidaan velvoittaa korvaamaan osa voittaneen kuluista, ja joissain tilanteissa kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan. 

Useimmiten hometaloriidan kulut ovat käräjäoikeusvaiheessa noin 10.000-20.000 euron luokkaa/osapuoli, tai enemmän, jos esim. asia on laaja tai teknistä todistelua ja asiantuntijalausuntoja on paljon. Jos asia etenee hovioikeuteen, hovioikeusvaiheessa kulut ovat jonkin verran käräjäoikeusvaihetta pienemmät. Hometalo-oikeudenkäynnistä aiheutuva kuluriski on useampia kymmeniätuhansia euroja. 

Ennen kuin antaa riidan paisua liian suureksi, kannattaa harkita, haluaako käyttää vuosia riitelyyn sillä riskillä, että siitä voi aiheutua kuitenkin kymmenientuhansien lasku. Koska kymmenientuhansien oikeudenkäyntikulut jäävät lopulta toisen tai molempien riidan osapuolten maksettavaksi, on laiha sovinto usein parempi kuin lihava riita.

Em. Helsingin hovioikeuden tapaus osoittaa, että sopimalla riita-asian varhaisessa vaiheessa voi lopulta säästää paljon enemmän euroja kuin kuvittelee mahdolliseksi. Sovintoa harkitessa kannattaa pitää mielessä sekin, että voitto oikeudessa ei vielä takaa sitä, että tuomion mukaiset rahasummat tulevat omalle tilille. Voittoisakaan tuomio ei hyödytä, jos vastapuolella ei olekaan varaa maksaa tuomittuja summia.

Kokenut sovittelutuomari, laamanni Antti Heikinheimo kertoo 17.5.2020 julkaistussa Ylen uutisessa hyvin hometaloriitojen riskeistä ja tuomioistuinsovittelun eduista. Heikinheimon mukaan, kun pohditaan, kannattaako riita-asia viedä oikeuteen, oleellista on niin sanottu riskinkantokyky. Heikinheimon mukaan yksityisten ihmisten riita-asioissa on mukana monesti ihmisiä, joiden talous ei kestä pitkäksi venyvästä oikeudenkäynnistä seuraavia maksuja. Lisäksi vuosien oikeudenkäynnin henkinen hinta voi olla suuri.

Me Alfassa avustamme hometaloriidoissa sekä ostajia että myyjiä. Kerromme aina asiakkaillemme asiaan ja oikeudenkäyntiin liittyvistä riskeistä jo alusta lähtien, ja pyrimme aina selvittämään, onko asiakkaan riita-asia mahdollista sopia. Suurin osa tapauksista saadaankin sovittua ilman oikeudenkäyntiä, joko hinnanalennuksella tai kaupan purulla. Sovinto voi syntyä joko osapuolten välisillä neuvotteluilla tai tuomioistuinsovittelussa. Sovintotilanteessa oikeusturvavakuutus riittää yleensä kattamaan asianajokulut tai suuren osan niistä.

Sovintoon tarvitaan aina kaksi osapuolta. Sekä ostajan että myyjän on hyvä muistaa, että sovintoa ei voi syntyä, jollei kumpikin osapuoli tule asiassa omalta osaltaan vastaan. Se voi tulla lopulta paljon halvemmaksi kuin ottaa riski kymmenientuhansien eurojen - joskus jopa yli 100.000 euron - oikeudenkäyntikuluista. 

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: