Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen -hanke on alkanut

Asianajotoimisto Alfan talojuristit Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila ovat mukana uudessa, Hengitysliiton vetämässä hankkeessa ”Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen”. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS) . Hankkeessa ovat mukana Hengitysliiton ja Alfan lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Asumisterveysliitto AsTe ry. Hanke jatkuu toukokuun 2021 loppuun asti.

Suomessa on edelleen paljon sisäilmaongelmaisia asuinrakennuksia, joissa asuu arviolta noin 300 000–500 000 ihmistä. Osa tilanteista voi johtaa siihen, että kosteus- ja homevaurion korjaamiseksi asunnon omistaja tarvitsee enemmän lainaa kuin kodin jäljellä oleva vakuusarvo kattaa. Tällaisia tilanteita kutsutaan homeloukuiksi, joihin voi liittyä myös terveydellisiä, sosiaalisia ja oikeudellisia ongelmia. Homeloukkuihin ja muihin asumisterveysloukkuihin liittyvät terveyshaitat ja kustannukset rasittavat kotitalouksia monella tavalla.

Hankkeen tavoitteena on selvittää sisäilmaongelmaisten asuntojen määrää, ongelmien keskeisiä syitä sekä sitä, millaisia homeloukkuja tai muita asumisterveyteen liittyviä loukkuja Suomessa esiintyy. Lisäksi hanke selvittää, miten sisäilmaongelmia kohdanneita ihmisiä voidaan parhaiten auttaa.

Alfan osuudessa kartoitamme merkittävimpiä asuntokauppaan liittyviä ongelmia sisäilmaongelmien yhteydessä sekä sitä, miten nykylainsäädäntö toimii asuntokauppaan liittyvissä sisäilmaongelmissa ja onko lainsäädännössä muutostarpeita.  Lisäksi tehtävänä on arvioida, miten asuntokaupan kuntoarviointikäytännöt toimivat sisäilmaongelmien havaitsemisessa ja ongelmien ehkäisemisessä sekä onko tarvetta asuntokaupan kuntoarviointiin liittyvälle velvoittavalle uudelle lainsäädännölle.

Hankkeessa kuullaan asumisloukkuun joutuneita

Hengitysliitolla ja Asumisterveysliitto AsTella on vuosikymmenten kokemus sisäilmaongelmia kohdanneiden ihmisten auttamisesta ja tukemisesta. Asianajotoimisto Alfalla on laaja kokemus asunto- ja kiinteistökauppariitojen hoitamisesta käytännössä ja aihepiirin oikeustieteellisestä tutkimuksesta. Lisäksi Alfa on toteuttanut aiemminkin selvityshankkeita, jotta asuntokaupan ongelmia voitaisiin ehkäistä ennalta ja asuntojen kuntotarkastuksia kehittää paremmiksi.

Hankkeessa hyödynnetään Hengitysliiton ja Asumisterveysliitto AsTen keräämiä, ihmisten kokemuksiin perustuvia aineistoja ja tilastoja. Lisäksi kerätään uusia aineistoja hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Asianajotoimisto Alfa on vastannut Hometalkoiden Asuntokaupan turvan parantaminen -hankkeesta sekä osallistunut FISE Oy:n KUNTO-hankkeeseen.  Uudessa hankkeessa kootaan näiden aiempien selvitysten tuloksia, tarkastellaan aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Lisäksi toteutetaan kysely asiantuntijoille ja muille intressiryhmille.


Linkki Hengitysliiton tiedotteeseen hankkeesta: https://www.hengitysliitto.fi/fi/uutiset/uusi-hanke-selvittaa-homeloukkuun-joutuneiden-ihmisten-tilannetta 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: