Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Suihkuun sammumisesta voi tulla iso lasku - kuka korvaa vahingot?

Ville Vuokralainen tulee kotiin railakkaan baari-illan jälkeen ja päättää mennä suihkuun. Suihkussa väsymys yllättää ja Ville sammuu kylpyhuoneen lattialle lattiakaivon päälle. Aamulla alakerran naapurit huomaavat katostaan tippuvan vettä ja ovat yhteydessä huoltoyhtiöön. Huoltomiehen tullessa paikalle vettä on huomattu jo muissakin asunnoissa ja rappukäytävässä. Vedentulo paikannetaan nopeasti Villen asuntoon, ja huoltomies sulkee hanan. Ville myöntää virheensä, mutta vahinko on jo sattunut. Useita asuntoja ja taloyhtiön yleisiä tiloja on kastunut. Kuka teettää korjaukset ja kuka korvaa korjauskustannukset?

Pääsääntö on, että talon rakenteiden, taloyhtiön yleisten tilojen ja kastuneiden naapurihuoneistojen kuivattaminen ja korjaaminen kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle, koska vesi on valunut niihin rakenteiden läpi. Taloyhtiö vastaa korjauksista ns. yhtiön perustasoon asti. Perustason ylittävältä osalta korjauksista vastaa osakkeenomistaja.

Vahingon aiheuttajan huoneiston eli vuokratun huoneiston rakenteiden kuivattaminen ja korjaaminen kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle, mutta sisäosien eli pintojen ja kiintokalusteiden yms. korjaamisesta vastaa osakkeenomistaja.

Jos naapureiden irtaimistoa vahingoittuu vesivahingossa, he voivat vaatia vahingoista korvausta vahingon aiheuttajalta eli vuokralaiselta. Taloyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan irtaimistoa.

Koska vahinko on aiheutunut vuokralaisen huolimattomuudesta, taloyhtiö, vuokranantaja ja naapurit voivat vaatia vuokralaiselta korvausta kaikista nille aiheutuneista vahingoista, kuten kuivatus- ja korjauskustannuksista sekä irtaimistovahingoista. Jos useita huoneistoja on kastunut, korjauskustannukset voivat olla useita kymmeniä tuhansia euroja.

Vakuutukset

Vuokralaisen kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus voi korvata vuokralaisen taloyhtiölle, vuokranantajalle ja naapureille aiheuttamia vahinkoja, jotka johtuvat vuokralaisen huolimattomuudesta. Suihkuun nukahtamista humalassa voidaan kuitenkin pitää törkeän huolimattomana, joten vastuuvakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoja lainkaan, tai se korvaa niitä vain osittain. Korvaavuus riippuu vakuutusehdoista. 

Taloyhtiön kiinteistövakuutus saattaa korvata vesivahingon korjauskuluja taloyhtiölle, mutta vakuutusehdoissa voi olla myös rajattu tämän tyyppiset vahingot vakuutuksen ulkopuolelle. Jos vakuutus korvaa vahinkoja, taloyhtiön maksettavaksi jää omavastuuosuus. Omavastuuosuus on tämän tyyppisissä vahingoissa vakuutusehtojen mukaan tyypillisesti 25 %, jos vahinkoa ylipäätään korvataan vakuutuksesta. Taloyhtiö voi vaatia omavastuuosuuden osalta korvausta vahingon aiheuttajalta eli vuokralaiselta.

Naapureiden omat kotivakuutukset voivat korvata heille aiheutuneita irtaimistovahinkoja sekä esim. tilapäisasunnon kustannuksia, jos asunnossa ei voi asua korjausten aikana. Kotivakuutukset saattavat korvata myös asuntojen pinnoille ja kiintokalusteille aiheutuneita vahinkoja, jos muut vakuutukset eivät niitä korvaa. Tämäkin riippuu vakuutusehdoista.

Vuokranantajan vakuutus (vuokranantajan sijoitusasunnolle ottama vakuutus) voi korvata vuokrahuoneiston sisäpinnoille ja kiinteille kalusteille aiheutuneet vahingot. Vuokranantajan vakuutus ei korvaa rakenteille tai muille huoneistoille aiheutuneita vahinkoja, koska kyseiset vahingot eivät kuulu vuokranantajan vastuulle. Joihinkin vakuutuksiin sisältyy myös vuokratulon keskeytysturva.

Kaikkien vakuutusten osalta on syytä tarkastaa vakuutusehdot huolellisesti. 

Ongelmatilanteita

Huonossa tapauksessa vesivahingon korjauskustannukset voivat jäädä kokonaan taloyhtiön eli kaikkien osakkeenomistajien maksettaviksi. Kustannuksia voidaan yrittää periä vahingon aiheuttajalta, mutta tällä ei välttämättä ole maksukykyä suorittaa suuria vahingonkorvauksia ainakaan kokonaan. Tilanne on hankala erityisesti, jos vakuutukset eivät korvaa osaakaan kustannuksista. Vuokranantajan kannattaa edellyttää, että vuokralaisella on kotivakuutus, johon sisältyy vastuuvakuutus. 

Jos vahingon aiheuttaja on osakkeenomistaja, tämä omistaa ainakin kyseisen asunto-osakkeen, joten korvauksia voidaan saada perittyä ainakin osittain velkomustuomion ja ulosoton avulla. Jos vahingon aiheuttaa vuokralainen, korvausten periminen saattaa olla epävarmempaa. Asunnon omistava vuokranantaja ei vastaa vuokralaisensa aiheuttamasta vahingosta, jos vuokranantaja ei ole menetellyt itse huolimattomasti.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: