Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Ulkomaalaisten kiinteistön hankintaan rajoituksia ja valtiolle etuosto-oikeus strategisilla alueilla

Uusi vuosi toi tullessaan uusia kiinteistökauppaan liittyviä säännöksiä. Valtiolla on nyt etuosto-oikeus kaikissa kiinteistökaupoissa, joissa kiinteistö sijaitsee kokonaan tai osittain kansallisen turvallisuuden kannalta strategisten kohteiden läheisyydessä. Lisäksi Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevat yksityishenkilöt ja yhteisöt tarvitsevat nyt luvan kiinteistön hankintaan Suomesta. 

Etuosto-oikeus

Valtiolla on 1.1.2020 alkaen etuosto-oikeus strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain mukaan tällaisia alueita ovat: 

1) maakuntakaavassa, yleiskaavassa tai asemakaavassa Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarpeisiin osoitetuilla alueilla tai enintään 500 metrin etäisyydellä niistä;

2) enintään 1 000 metrin etäisyydellä viestiasemista, tutka-asemista, lentopaikoista tai satamista tai näitä vähäisemmistä kohteista, jotka palvelevat Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen vesiliikennettä tai ilmailua normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa;

3) enintään 500 metrin etäisyydellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen käytössä olevista muista kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista kiinteistöistä, joilla harjoitettavan toiminnan turvaaminen edellyttää suoja-aluetta.

Käytännössä etuosto-oikeus koskee vain harvoja kiinteistökauppoja. Maanmittauslaitos selvittää etuosto-oikeuden olemassaolon puolustusministeriöltä. Jos kiinteistö on etuosto-oikeuden piirissä, etuosto-oikeuden käytöstä on ilmoitettava 3 kk kuluessa. Tarkoituksena on, että etuosto-oikeuden olemassaolon voi jatkossa selvittää sähköisestä palvelusta, mutta palvelu ei ole vielä käytössä.

 

Ulkomaalaisten kiinteistöjen hankintaan rajoituksia

Kiinteistön hankintaan on 1.1.2020 haettava puolustusministeriön lupa, jos kiinteistön ostaja (tai muu luovutuksensaaja) on

1) muu kuin EU-valtion tai ETA-valtion alueella kotipaikkaansa pitävä yhteisö tai tällaisen valtion kansalainen

tai 

2) yhteisö, jolla on kotipaikka EU/ETA -valtion alueella, mutta jossa 1 kohdassa tarkoitetulla luonnollisella henkilöllä tai yhteisöllä on vähintään yksi kymmenesosa osakeyhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä tai vastaava tosiasiallinen vaikutusvalta.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita mm. silloin, jos puolisot hankkivat kiinteistön yhdessä ja toinen heistä ei lain mukaan tarvitse lupaa. 

Lupa on haettava ennen kiinteistön luovutusta tai 2 kk:n kuluessa sen jälkeen. 

Lupa kiinteistön hankinnalle voidaan myöntää, jos hankinnan ei arvioida vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä, alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista eikä rajavalvonnan, rajaturvallisuuden tai huoltovarmuuden varmistamista.

Jos lupaa ei myönnetä, luovutuksensaajan on luovutettava kiinteistö 1 vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Jos kiinteistön kauppa ei ole purkautunut eikä kiinteistöä ole luovutettu eteenpäin vuoden kuluessa, puolustusministeriön on määrättävä kiinteistö myytäväksi ulosottomenettelyssä.

Jos lupaa kiinteistön hankintaan ei myönnetä, valtion on korvattava luovutuksensaajalle hankinnan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset sekä kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta syntyneet tarpeelliset kustannukset. Korvauksesta vähennetään luovutuksensaajan kiinteistöstä saama tuotto ja muu taloudellinen hyöty.

 

Lisätietoja: 

Laki eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta

Laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: