Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Yhtiökokous ja koronavirus

Koronavirustilanne vaikuttaa taloyhtiöiden, kuten monien muidenkin yhteisöjen, tuleviin  kokouksiin. Useimmissa taloyhtiöissä on varsinainen yhtiökokous keväällä. Kun kaikenlaisia suuria kokoontumisia on vältettävä ja osakkaita on usein paljon, kannattaa vakavasti harkita yhtiökokouksen siirtoa tuonnemmaksi. Kokousta harkittaessa on huomioitava, että tällä hetkellä voimassa oleva yli 10 hengen kokoontumisten kielto koskee myös yhtiökokouksia.

Jos yhtiökokous aiotaan kuitenkin järjestää, yhtiökokoukseen voidaan järjestää etäosallistumismahdollisuus, jonka käyttöä voi suositella kaikille osakkaille. Yhtiökokousta ei voi kuitenkaan siirtää kokonaan nettiin, vaan taloyhtiön on aina järjestettävä myös perinteinen kokous.  Osakas voi myös valtuuttaa toisen henkilön osallistumaan kokoukseen puolestaan. Oireilevana tai altistuneena ei kenenkään tule missään tapauksessa osallistua kokoukseen. 

Pienessä yhtiössä varteenotettava vaihtoehto on yksimielisen päätöksen tekeminen yhtiökokousta pitämättä, jos kaikki osakkaat ovat päätettävästä asiasta ja muotomääräysten sivuuttamisesta yksimielisiä. 

Varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta

Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Useimmissa yhtiöissä tilikausi on kalenterivuosi, jolloin yhtiökokous on pidettävä 30.6. mennessä. Kiirettä kokouksen pitämiselle ei siten ole.

Etäosallistuminen

Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa sen, että yhtiökokoukseen voi osallistua kokouspaikan ulkopuolelta postin tai teknisen välineen avulla. Etäosallistumisesta voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä tai hallitus voi tehdä tästä päätöksen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen postin välityksellä tai teknisen välineen avulla on mainittava yhtiökokouskutsussa. Kokouskutsusta on käytävä ilmi, jos osallistuminen kokoukseen teknisen välineen avulla rajoittaa näin osallistuvan osakkeenomistajan puhevaltaa. Kokouskutsussa tulee olla myös ohjeet siitä, miten etäosallistuminen tapahtuu, osakkaat tunnistetaan tai valtakirjat esitetään.

Etäosallistua voi myös postin tai sähköpostin välityksellä ilmoittamalla ennakkoon kantansa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Tällä tavoin ei pysty ottamaan kantaa kuin kokouskutsussa mainittuihin hallituksen päätösehdotuksiin. Etäosallistuva osakas tulee tunnistaa luotettavasti esimerkiksi allekirjoituksesta tai sähköpostiosoitteesta. 

Yksimielinen päätös

Osakkeenomistajat voivat päättää myös yhtiökokousta pitämättä sille kuuluvasta asiasta silloin, kun he ovat yksimielisiä päätettävästä asiasta ja muotosäännösten sivuuttamisesta. Tällainen päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Tällainen päätöksenteko onnistuu parhaiten pienemmissä yhtiöissä.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: