Asianajotoimisto Alfa Oy

Lisäämme tänne tulevien tapahtumien ja webinaarien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet.

Pe 24.5.2024 webinaari:

Murramme kiinteistökauppariitojen myyttejä

Teams klo 8.15 - 9.15

Tässä webinaarissa mennään kiinteistökauppariitoihin maakaaren säännöksiä syvemmälle! Avaamme asianajotyössä vastaan tulevia kiinteistökauppariitoihin liittyviä käsityksiä ja oletuksia, joista puhumme jatkuvasti asiakkaidemmekin kanssa. 

Webinaari sopii kenelle tahansa aihepiiristä kiinnostuneelle, mm. yksityishenkilöille ja rakennusalan ammattilaisille.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin tästä niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 22.3.2024 webinaari:

10-vuotisvastuu uuden asunnon kaupassa

Uuden asunnon kaupassa myyjällä (perustajaosakas, rakennuttaja) sanotaan olevan ns. 10-vuotisvastuu. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Webinaarissa käsitellään virhevastuuta erityisesti vuositarkastuksen jälkeen havaittujen virheiden osalta.

10-vuotisvastuuseen liittyy paljon virheellisiä käsityksiä, sitä saatetaan luulla todellista laajemmaksi tai suppemmaksi.  Aiheina webinaarissa mm.

 • Mitä tarkoittaa 10-vuotisvastuu?
 • Milloin virheestä pitää reklamoida?
 • Kuka virheistä reklamoi?
 • Vältä yleiset sudenkuopat

Webinaari sopii erityisesti uudehkojen (alle 10-vuotiaiden) taloyhtiöiden osakkaille, hallituksille, isännöitsijöille ja rakennusalan ammattilaisille.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

 

Pe 19.1.2024 webinaari:

Asuntokaupan kuntotarkastus

Teams klo 8.15-9.15

Ennen kauppaa tehtävä kuntotarkastus antaa tärkeää tietoa rakennuksen kunnosta ja voi vaikuttaa myös ostajan ja myyjän velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Webinaarin aiheina mm.

 • Mikä on asuntokaupan kuntotarkastus?
 • Kuntotarkastuksen plussat ja miinukset
 • Kuntotarkastuksen vaikutus ostajan ja myyjän asemaan
 • Miten valita kuntotarkastaja?
 • Kuntotarkastajan vastuu

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 10.11.2023 webinaari:

Ajankohtaista talojuristeilta

Teams klo 8.15-9.15

Kokosimme vuoden viimeiseen webinaariimme ajankohtaisia oikeustapauksia ja muita asioita tältä vuodelta. Aiheina on:

 • Homekoiratutkimus ja reklamaatioaika
 • Todistelun merkitys hometaloriidassa
 • Ovatko riskirakenteet rakennusvirheitä oikeudessa?
 • Silmäys uuteen rakentamislakiin

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 8.9.2023 webinaari:

Asiantuntijalausunnot oikeudenkäynnissä

Teams klo 8.15 -9.15

Rakennusteknisillä asiantuntijalausunnoilla, kuntotutkimusraporteilla yms. rakennusta koskevilla lausunnoilla on keskeinen merkitys asuntokauppariidoissa ja urakkariidoissa. Asian lopputulos riippuu monesti asiantuntijalausunnoilla todistettavista asioista. Tässä rakennusalan asiantuntijoille suunnatussa webinaarissa on aiheena mm.

- miksi asiantuntijalausunnoilla ja tutkimusraporteilla on tärkeä merkitys oikeudessa

- millaisia asioita lausunnoista olisi hyvä ilmetä

- millainen on hyvä ja selkeä asiantuntijalausunto juristin näkökulmasta.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 26.5.2023 webinaari:

Välitysliikkeen vastuu

Teams klo 8.15 -9.15

Useimmissa asunto- ja kiinteistökaupoissa käytetään kiinteistönvälittäjää. Välitysliikkeellä on laissa ja hyvässä välitystavassa määritellyt velvollisuudet ja vastuu kaupan molempia osapuolia kohtaan. Webinaarin aiheena on mm.

- välitysliikkeen vastuun perusteet 

- miten välitystehtävä tulisi suorittaa

- selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus

- välitysliikkeen virheen seuraamukset, vastuu toimeksiantajaa ja tämän vastapuolta kohtaan.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 31.3.2023 webinaari:

Asiantuntijana oikeudessa

Teams klo 8.15 - 9.15

Asuntokauppa- ja rakennusriidoissa tarvitaan paljon asiantuntijatodistelua mm. rakennuksen virheistä, korjaustarpeesta ja -kustannuksista. Asiantuntijoille suunnatussa webinaarissamme on aiheena mm.

 • Asiantuntija vai todistaja?
 • Käytännön ohjeita oikeuteen
 • Pätevyysvaatimukset
 • Oikeus palkkioon

Linkin webinaarin tallenteeseen saat tilaamalla tästä.

 

Pe 10.2.2023 webinaari:

Vinkit ostajalle ja myyjälle asuntokaupan reklamaatiotilanteeseen

Teams klo 8.15-9.15

Epäiletkö, että ostamassasi asunnossa  tai kiinteistössä on virhe? Oletko saanut asunnon myyjänä reklamaation? Tule maksuttomaan webinaariimme kuulemaan vinkit siitä, miten reklamaatiotilanteessa kannattaa toimia. Aiheina mm.

 • Ostajan reklamaatiovelvollisuus: mitä reklamaatio tarkoittaa ja milloin reklamaatio on tehtävä
 • Myyjän oikeudet ja velvollisuudet reklamaatiotilanteessa, reklamaatioon vastaaminen

Ilmoittaudu tästä niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 16.12.2022 webinaari:

Ajankohtaista talojuristeilta

Teams klo 8.15 - 9.15

Erityisesti kuntotutkijoille ja muille rakennusalan asiantuntijoille suunnatun webinaarin aiheina ovat mm. 

 • Tiivistyskorjaus vai perusteellinen korjaus asuntokauppariidan näkökulmasta
 • Mikrobit: Kuinka monta näytettä pitää ottaa?
 • Todistelun videointia koskeva uudistus: Käräjäoikeuden todistelu videoidaan ja vastaanotetaan tallenteelta ylemmissä oikeusasteissa. Miten tämä vaikuttaa todisteluun?

Webinaari on maksuton ja kaikille avoin.

Ilmoittaudu https://forms.gle/JNBbuEjAUexAYokx7 niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

 

Pe 7.10.2022 - webinaari:

Asuntokaupan virheet 

Teams klo 8.15 - 9.15

Seuraava webinaarimme käsittelee asunto-osakkeiden kaupan virheitä ja virheiden seuraamuksia. Aiheina mm.

 • asunnon laatuvirhe
 • asunnon taloudellinen virhe
 • virheen seuraamukset
 • miten taloyhtiön kunnossapitovastuu vaikuttaa virheen arviointiin.

Webinaari on maksuton ja kaikille avoin.

Ilmoittaudu https://forms.gle/aAGXKvAYWdckB6wx8 niin saat Teams-linkin webinaariin.

 

Pe 20.5.2022 - Webinaari: Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat taloyhtiössä

Teams, klo 8.15 - 9.15

Asunnossa tai muualla taloyhtiön rakennuksessa ilmenevät kosteus- tai homevauriot ja sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa taloyhtiössä erimielisyyksiä mm. vastuukysymyksistä ja kustannusten jaosta. Webinaarissa kerrotaan mm.

 • mikä kuuluu taloyhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle
 • kenen kuuluu selvittää ongelmaa/korjaustarvetta
 • kuka vastaa sijaisasunnon kustannuksista tai irtaimiston pilaantumisesta
 • taloyhtiön hallituksen vastuu
 • miten toimia ongelmatilanteissa

Webinaari on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Ilmoittaudu https://forms.gle/cYvgKFQFQ5fpiQFX9 niin saat Teams-linkin webinaariin.

 

Pe 25.3.2022 - Webinaari: Puukoolatun lattian vauriot oikeudessa 

Teams, klo 8.15-9.15

Kaupan jälkeen ilmi tulevat puukoolatun lattiarakenteen(*) mikrobivauriot ovat yleinen riidanaihe kiinteistökaupassa. Esittelemme webinaarissa asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, mm. 

 • mitä ostaja voi tällaisen virheen perusteella saada,
 • miten rakenteen tekninen käyttöikä ja muut seikat vaikuttavat lopputulokseen.

Webinaari on maksuton ja tarkoitettu kuntotutkijoille, muille rakennusalan asiantuntijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu: https://bit.ly/talojuristitwebinaari2 niin saat Teams-linkin webinaariin.

(*) Puukoolattu lattia tarkoittaa maanvaraisen betonilaatan tai kellarin betoniholvin päällä olevaa koolattua ja esim. purulla tai villalla eristettyä lattiarakennetta. Rakenne oli yleinen 1940-1980 -luvuilla ja se tiedetään nykyisin riskirakenteeksi.

 

28.1.2022 - Webinaari: Vinkkejä turvalliseen talokauppaan

Teams, Klo 8.15 - 9.15

Oletko ostamassa tai myymässä omakotitaloa? 

Katso maksuttomasta webinaaristamme vinkit kaupan jälkeisten riitatilanteiden välttämiseksi. 

Aiheina mm.

 • Ostajan ja myyjän velvollisuudet ennen kauppaa
 • Kuntotarkastus
 • Vastuunrajoitus-/vastuunjako-ehdoista sopiminen

Ilmoittaudu: bit.ly/talojuristitwebinaari niin saat Teams-linkin 

 


Jaa sivu somekanavissasi: