Asianajotoimisto Alfa Oy

Lisäämme tänne tulevien tapahtumien ja webinaarien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet.

Pe 22.3.2024 webinaari:

10-vuotisvastuu uuden asunnon kaupassa

Uuden asunnon kaupassa myyjällä (perustajaosakas, rakennuttaja) sanotaan olevan ns. 10-vuotisvastuu. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Webinaarissa käsitellään virhevastuuta erityisesti vuositarkastuksen jälkeen havaittujen virheiden osalta.

10-vuotisvastuuseen liittyy paljon virheellisiä käsityksiä, sitä saatetaan luulla todellista laajemmaksi tai suppemmaksi.  Aiheina webinaarissa mm.

 • Mitä tarkoittaa 10-vuotisvastuu?
 • Milloin virheestä pitää reklamoida?
 • Kuka virheistä reklamoi?
 • Vältä yleiset sudenkuopat

Webinaari sopii erityisesti uudehkojen (alle 10-vuotiaiden) taloyhtiöiden osakkaille, hallituksille, isännöitsijöille ja rakennusalan ammattilaisille.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

 

Pe 19.1.2024 webinaari:

Asuntokaupan kuntotarkastus

Teams klo 8.15-9.15

Ennen kauppaa tehtävä kuntotarkastus antaa tärkeää tietoa rakennuksen kunnosta ja voi vaikuttaa myös ostajan ja myyjän velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Webinaarin aiheina mm.

 • Mikä on asuntokaupan kuntotarkastus?
 • Kuntotarkastuksen plussat ja miinukset
 • Kuntotarkastuksen vaikutus ostajan ja myyjän asemaan
 • Miten valita kuntotarkastaja?
 • Kuntotarkastajan vastuu

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 10.11.2023 webinaari:

Ajankohtaista talojuristeilta

Teams klo 8.15-9.15

Kokosimme vuoden viimeiseen webinaariimme ajankohtaisia oikeustapauksia ja muita asioita tältä vuodelta. Aiheina on:

 • Homekoiratutkimus ja reklamaatioaika
 • Todistelun merkitys hometaloriidassa
 • Ovatko riskirakenteet rakennusvirheitä oikeudessa?
 • Silmäys uuteen rakentamislakiin

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 8.9.2023 webinaari:

Asiantuntijalausunnot oikeudenkäynnissä

Teams klo 8.15 -9.15

Rakennusteknisillä asiantuntijalausunnoilla, kuntotutkimusraporteilla yms. rakennusta koskevilla lausunnoilla on keskeinen merkitys asuntokauppariidoissa ja urakkariidoissa. Asian lopputulos riippuu monesti asiantuntijalausunnoilla todistettavista asioista. Tässä rakennusalan asiantuntijoille suunnatussa webinaarissa on aiheena mm.

- miksi asiantuntijalausunnoilla ja tutkimusraporteilla on tärkeä merkitys oikeudessa

- millaisia asioita lausunnoista olisi hyvä ilmetä

- millainen on hyvä ja selkeä asiantuntijalausunto juristin näkökulmasta.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 26.5.2023 webinaari:

Välitysliikkeen vastuu

Teams klo 8.15 -9.15

Useimmissa asunto- ja kiinteistökaupoissa käytetään kiinteistönvälittäjää. Välitysliikkeellä on laissa ja hyvässä välitystavassa määritellyt velvollisuudet ja vastuu kaupan molempia osapuolia kohtaan. Webinaarin aiheena on mm.

- välitysliikkeen vastuun perusteet 

- miten välitystehtävä tulisi suorittaa

- selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus

- välitysliikkeen virheen seuraamukset, vastuu toimeksiantajaa ja tämän vastapuolta kohtaan.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariimme tästä, niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 31.3.2023 webinaari:

Asiantuntijana oikeudessa

Teams klo 8.15 - 9.15

Asuntokauppa- ja rakennusriidoissa tarvitaan paljon asiantuntijatodistelua mm. rakennuksen virheistä, korjaustarpeesta ja -kustannuksista. Asiantuntijoille suunnatussa webinaarissamme on aiheena mm.

 • Asiantuntija vai todistaja?
 • Käytännön ohjeita oikeuteen
 • Pätevyysvaatimukset
 • Oikeus palkkioon

Linkin webinaarin tallenteeseen saat tilaamalla tästä.

 

Pe 10.2.2023 webinaari:

Vinkit ostajalle ja myyjälle asuntokaupan reklamaatiotilanteeseen

Teams klo 8.15-9.15

Epäiletkö, että ostamassasi asunnossa  tai kiinteistössä on virhe? Oletko saanut asunnon myyjänä reklamaation? Tule maksuttomaan webinaariimme kuulemaan vinkit siitä, miten reklamaatiotilanteessa kannattaa toimia. Aiheina mm.

 • Ostajan reklamaatiovelvollisuus: mitä reklamaatio tarkoittaa ja milloin reklamaatio on tehtävä
 • Myyjän oikeudet ja velvollisuudet reklamaatiotilanteessa, reklamaatioon vastaaminen

Ilmoittaudu tästä niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

Pe 16.12.2022 webinaari:

Ajankohtaista talojuristeilta

Teams klo 8.15 - 9.15

Erityisesti kuntotutkijoille ja muille rakennusalan asiantuntijoille suunnatun webinaarin aiheina ovat mm. 

 • Tiivistyskorjaus vai perusteellinen korjaus asuntokauppariidan näkökulmasta
 • Mikrobit: Kuinka monta näytettä pitää ottaa?
 • Todistelun videointia koskeva uudistus: Käräjäoikeuden todistelu videoidaan ja vastaanotetaan tallenteelta ylemmissä oikeusasteissa. Miten tämä vaikuttaa todisteluun?

Webinaari on maksuton ja kaikille avoin.

Ilmoittaudu https://forms.gle/JNBbuEjAUexAYokx7 niin saat Teams-linkin tapahtumaan.

 

 

Pe 7.10.2022 - webinaari:

Asuntokaupan virheet 

Teams klo 8.15 - 9.15

Seuraava webinaarimme käsittelee asunto-osakkeiden kaupan virheitä ja virheiden seuraamuksia. Aiheina mm.

 • asunnon laatuvirhe
 • asunnon taloudellinen virhe
 • virheen seuraamukset
 • miten taloyhtiön kunnossapitovastuu vaikuttaa virheen arviointiin.

Webinaari on maksuton ja kaikille avoin.

Ilmoittaudu https://forms.gle/aAGXKvAYWdckB6wx8 niin saat Teams-linkin webinaariin.

 

Pe 20.5.2022 - Webinaari: Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat taloyhtiössä

Teams, klo 8.15 - 9.15

Asunnossa tai muualla taloyhtiön rakennuksessa ilmenevät kosteus- tai homevauriot ja sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa taloyhtiössä erimielisyyksiä mm. vastuukysymyksistä ja kustannusten jaosta. Webinaarissa kerrotaan mm.

 • mikä kuuluu taloyhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle
 • kenen kuuluu selvittää ongelmaa/korjaustarvetta
 • kuka vastaa sijaisasunnon kustannuksista tai irtaimiston pilaantumisesta
 • taloyhtiön hallituksen vastuu
 • miten toimia ongelmatilanteissa

Webinaari on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Ilmoittaudu https://forms.gle/cYvgKFQFQ5fpiQFX9 niin saat Teams-linkin webinaariin.

 

Pe 25.3.2022 - Webinaari: Puukoolatun lattian vauriot oikeudessa 

Teams, klo 8.15-9.15

Kaupan jälkeen ilmi tulevat puukoolatun lattiarakenteen(*) mikrobivauriot ovat yleinen riidanaihe kiinteistökaupassa. Esittelemme webinaarissa asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, mm. 

 • mitä ostaja voi tällaisen virheen perusteella saada,
 • miten rakenteen tekninen käyttöikä ja muut seikat vaikuttavat lopputulokseen.

Webinaari on maksuton ja tarkoitettu kuntotutkijoille, muille rakennusalan asiantuntijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu: https://bit.ly/talojuristitwebinaari2 niin saat Teams-linkin webinaariin.

(*) Puukoolattu lattia tarkoittaa maanvaraisen betonilaatan tai kellarin betoniholvin päällä olevaa koolattua ja esim. purulla tai villalla eristettyä lattiarakennetta. Rakenne oli yleinen 1940-1980 -luvuilla ja se tiedetään nykyisin riskirakenteeksi.

 

28.1.2022 - Webinaari: Vinkkejä turvalliseen talokauppaan

Teams, Klo 8.15 - 9.15

Oletko ostamassa tai myymässä omakotitaloa? 

Katso maksuttomasta webinaaristamme vinkit kaupan jälkeisten riitatilanteiden välttämiseksi. 

Aiheina mm.

 • Ostajan ja myyjän velvollisuudet ennen kauppaa
 • Kuntotarkastus
 • Vastuunrajoitus-/vastuunjako-ehdoista sopiminen

Ilmoittaudu: bit.ly/talojuristitwebinaari niin saat Teams-linkin 

 


Jaa sivu somekanavissasi: