Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Kuka on pätevä asiantuntija tutkimaan omakotitaloa ja miten?

Rakennusten sisäilmaongelma- ja  vauriotapauksissa käytetään monenlaisia asiantuntijoita selvittämään ongelmien syitä sekä tutkimaan rakennusta ja sen vaurioita. Yksityiset yritykset ja elinkeinonharjoittajat tarjoavat erilaisia tutkimuksiin liittyviä palveluita. On tarjolla monenlaisia mittauksia, tutkimuksia, tarkastuksia, kartoituksia, selvityksiä ynnä muuta. Yksityiselle palveluiden tilaajalle on useasti epäselvää, millaisia tutkimuksia hänen tulisi tilata ja mitä palveluja hän tilanteessaan ylipäätään tarvitsee.

Mikä on rakennusterveysasiantuntija (RTA)?

Kunnan terveystarkastajat tekevät terveydensuojelulain nojalla viranomaisina asukkaan pyynnöstä asunnontarkastuksia terveyshaittaa epäiltäessä. Viranomaiset eivät yleensä tee  varsinaisia tutkimuksia rakennuksissa, vaan arvioivat asiaa pääasiassa aistinvaraisesti ja asiakirjoista. Tutkimuksiin on terveyshaittaa epäiltäessä käytettävä yksityisiä asiantuntijoita.

Terveydensuojelulain nojalla annettu ns. asumisterveysasetus sekä Valviran antama asumisterveysasetuksen soveltamisohje määrittelevät, että kunnallisen terveystarkastajan määräämien terveyshaittatutkimusten suorittajana tulee käyttää pätevää ulkopuolista asiantuntijaa eli käytännössä sertifioitua rakennusterveysasiantuntijaa (RTA).

Rakennusterveysasiantuntijalla on rakennusterveyteen erikoistunut koulutus, soveltuva pohjakoulutus ja työkokemusta terveyshaittatutkimusten tekemisestä. Voidakseen tehdä terveystarkastajan määräämiä terveyshaittatutkimuksia hänellä tulee olla voimassa oleva Eurofins Expert Services Oy:n (aiemmin VTT Expert Services Oy:n) myöntämä rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti. Rakennusterveysasiantuntijakoulutusta järjestetään nykyään useissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Eurofinsin sertifikaattihaulla löytyy tällä hetkellä 358 sertifioitua rakennusterveysasiantuntijaa. Sertifikaattihaulla voi etsiä omalla alueella toimivia asiantuntijoita. Kannattaa huomioida, että kaikki eivät tee tutkimuksia yksityishenkilöiden omistamiin kohteisiin.

Mitä kannattaa tai mitä pitää tilata?

Rakennusterveysasiantuntijalla on koulutuksensa kautta tieto siitä, mitkä ovat rakennusten terveellisyyttä koskevassa asiassa relevantteja ja hyväksyttyjä tutkimustapoja. Nämä tutkimustavat perustuvat asumisterveysasetukseen ja sen soveltamisohjeeseen sekä muihin viranomaisohjeisiin. Tutkimusten tilaajan olisi hyvä kysyä jo etukäteen, mitä tutkimus- ja tarkastelutapoja asiantuntijan on tarkoitus käyttää, mitä niillä voidaan saada selville ja ovatko ne asumisterveysnormiston mukaan päteviä tutkimustapoja. Tämä on tärkeää myös erilaisten tutkimusten ja niiden hintojen vertailun kannalta. Valitettavasti sisäilma- ja vaurioasioihin liittyen tarjotaan myös palveluita ja tutkimuksia, joista ei ole käytännössä välttämättä mitään hyötyä tilaajalle, vaan vain turhaa rahanmenoa.  

Pitääkö kaikki rakennuksen kunnon tutkimukset teettää rakennusterveysasiantuntijalla?

Silloin kun terveydensuojeluviranomainen on määrännyt terveyshaittaepäilyn johdosta rakennuksen kunnon selvitettäväksi, tulee käyttää rakennusterveysasiantuntijaa. Muunlaisten asiantuntijoiden tekemiä tutkimuksia ei terveydensuojelulain mukaisessa terveyshaitan selvitysprosessissa hyväksytä päteviksi selvityksiksi.

Muissa kunnossapitoselvityksissä sekä tutkimuksissa, jotka eivät ole terveydensuojeluviranomaisen määräämiä, voidaan käyttää myös muita rakennustekniikan tai rakennusalan asiantuntijoita kuin rakennusterveysasiantuntijoita. Laki ei määrää millaisen pätevyyden omaavaa asiantuntijaa täytyy käyttää esimerkiksi yksityishenkilön omistaman omakotitalon tutkimuksissa. Jos tilanteeseen kuitenkin liittyy em. asumisterveysnäkökulma, johon jossain vaiheessa mahdollisesti pyydetään terveystarkastajan kannanottoa, on hyvä pitää mielessä em. rakennusterveysasiantuntijan käytön vaatimus.

Jos ajatellaan omakotitalokauppaa koskevaa riitatilannetta, sekä ostaja että myyjä päättävät itse, käyttävätkö omaa asiantuntijaa sekä millaista ja ketä asiantuntijaa käyttävät. Hyvin harvoin osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen vain yhden ns. yhteisen asiantuntijan käyttämisestä. Yleensä riitatilanteessa ei saavuteta sellaista molemminpuolista luottamusta asiantuntijan puolueettomuuteen, että tämä olisi mahdollista.

Oikeudenkäynnissä osapuolten käyttämät asiantuntijat antavat kirjallisia lausuntoja ja ovat mahdollisesti tuomioistuimessa myös henkilökohtaisesti kuultavina. Tuomioistuin päättää silloin kaiken jutussa esitetyn todistelun kokonaisuuden perusteella kunkin todistuskeinon, siis myös asiantuntijan, painoarvon todisteena, ja ratkaisee todistelun perusteella kyseisen riita-asian.

Jokaisen rakennusta tutkituttavan kannattaa joka tapauksessa aina käyttää alallaan päteviksi ja ammattitaitoisiksi tunnettuja ammattilaisia, jotta päätöksenteko rakennuksen kunnossapidosta ja korjaamisesta on asiantuntevalla pohjalla. Tämä pätee myös mahdollisiin oikeudellisiin toimiin, esim. ostajan esittämiin vaatimuksiin kiinteistökaupan perusteella ja myyjän niihin vastaamiseen. On tilaajan etu käyttää selvityksissä ja tutkimuksissa ammattitaitoisia ja asiantuntevia tutkijoita ja tarkastajia.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: