Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Kiinteistön virhe ja varainsiirtoveron palautus

Jos asunnossa tai kiinteistössä on virhe, jonka perusteella myyjä suorittaa ostajalle hinnanalennusta, ostaja voi hakea osan maksamastaan varainsiirtoverosta takaisin. Samoin jos kauppa puretaan olennaisen virheen vuoksi, ostaja voi hakea verottajalta maksamansa varainsiirtoveron palautusta. Lue tästä vinkit palautuksen hakemiseen.

Asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä on maksettava varainsiirtoveroa 2 % ja kiinteistökaupassa 4 % kauppahinnasta. Ensiasunnon ostaja on tietyin edellytyksin vapautettu varainsiirtoveron maksuvelvollisuudesta.

Jos asunnossa todetaan kaupan jälkeen virhe, jonka perusteella myyjä maksaa ostajalle hinnanalennusta tai kauppa puretaan, ostaja voi hakea verottajalta varainsiirtoveron palautusta. Palautusta voi hakea sekä sovintosopimuksen että oikeuden tuomion perusteella.

Palautushakemuksen voi tehdä OmaVerossa tai paperisella hakemuslomakkeella. Hakemuksessa on esitettävä mm. tiedot maksetusta verosta sekä perustelut palautushakemukselle. Hakemukseen on liitettävä kauppahinnan alentamista tai kaupanpurkua koskeva asiakirja, esim. tuomioistuimen lainvoimainen päätös, myyjän ja ostajan välinen sovintosopimus tai kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositus. 

Jos hinnanalennuksesta tai kaupan purusta ei ole oikeuden päätöstä, hakemukseen tulee liittää selvitys kaupan kohteen kohteen virheestä, esim. rakennuksen kuntotutkimusraportti, terveysviranomaisen lausunto ja korjauskustannusarvio. Muut hakemukseen tarvittavat liitteet kannattaa tarkastaa verottajan ohjeesta.

Varainsiirtoveroa palautetaan, jos verottaja katsoo, että kaupan kohteessa on ollut laissa tarkoitettu virhe, jonka perusteella ostajalla on ollut oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, kaupan purkuun. Jos verottaja katsoo, ettei selvitys osoita, että hinnanalennukselle tai kaupan purulle on ollut laissa tarkoitettu peruste, veroa ei palauteta. Jos kauppa on vapaaehtoisesti purettu, eikä purun edellytyksiä ole, varainsiirtoveroa ei voida palauttaa osaksikaan hinnanalennukseen vetoamalla. Verottaja arvioi asiaa erityisesti niissä tapauksissa, joissa asunnon virheestä ei ole oikeuden päätöstä. 

Ensiasunnon ostaja voi vastaavasti hakea ensiasunnon ostajan asemaa (ja vapautusta varainsiirtoverosta) takaisin, jos ensiasunnon kauppa on purettu olennaisen laatuvirheen vuoksi. 

Kokemuksemme perusteella palautushakemukset menestyvät hyvin, kun asunnon/kiinteistön virheistä ja arvioiduista korjauskustannuksista esittää verottajalle asianmukaisen selvityksen. 

Palautettavan varainsiirtoveron määrä:

Asunto-osakkeiden kauppa hinnanalennus x 2 %
Kiinteistön kauppa                   hinnanalennus x 4 %

 

Jos kauppa puretaan olennaisen virheen vuoksi, koko maksettu varainsiirtovero voidaan palauttaa hakemuksesta.

Hakemus maksetun veron palauttamiseksi on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana kiinteistön omistusoikeuden luovutus on tapahtunut. Jos luovutussopimus on tehty ennen 1.1.2017, 10 vuoden määräaika lasketaan  sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: