Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Koronavirustilanteen vaikutus asuntokauppariitoihin?

Koronakriisistä huolimatta saat meiltä entiseen tapaan apua asuntokaupan, asumisen ja rakentamisen oikeudellisiin ongelmiin. Teemme asianajotyötämme nyt etänä kotitoimistoilta, mistä meidät tavoittaa kätevästi esim. puhelimitse ja sähköpostilla. Modernit välineet ja yhteydet onneksi mahdollistavat työskentelyn mistä tahansa entiseen tapaan, mitä nyt kotikoululaiset ja -päiväkotilaiset ajoittain tuovat pientä lisähaastetta työpäivään.  Tapaamisten sijaan voidaan käyttää videoneuvotteluja. Eli hoidamme juttuja ja ajamme asioita lähes entiseen tapaan, nyt vain korostetusti etäyhteyksien kautta.

Kokosimme muutamia huomioita siitä, miten tämä poikkeuksellinen tilanne voi vaikuttaa asuntokauppariitoihin.

Reklamaatio eli virheilmoitus

Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaatiota koskevissa pykälissä maakaaressa ja asuntokauppalaissa ei ole erityisiä säännöksiä hankalien tilanteiden tai edes force majeure-tilanteiden (ylivoimainen este) varalle, eli ostajalla on joka tapauksessa lain mukainen reklamaatiovelvollisuus.

Poikkeustilanteesta johtuen esim. rakennusteknisen asiantuntijan saaminen paikalle tutkimaan rakennusta voi kestää tavanomaista pidempään. Tämän vuoksi ostajan kannattaa tehdä reklamaatio aktiivisesti virheen ilmettyä, vaikka kaikkia tutkimuksia esim. vaurioiden laajuudesta ei olisi vielä tehtykään.  Reklamaatiossa voi ilmoittaa suuntaa-antavan vaatimuksen, jota voi tarvittaessa täydentää myöhemmin.

Ole meihin yhteydessä, jos kaipaat neuvoja reklamaatiota koskevissa asioissa.

Ostajien ja myyjien taloudellinen tilanne

Koronavirus vaikuttaa monen ihmisen talouteen. Taloudellisen tilanteen kehitystä on vaikea ennustaa, mutta useilla aloilla on jo päätetty lomautuksista ja irtisanomisista ja myös yrittäjillä on hyvin vaikeita aikoja edessä taloudellisesti. Myöskään rahoituksen saaminen eri tarkoituksiin ei ole itsestään selvää.

Asuntokauppariidoissa tämä tarkoittaa sitä, että myyjillä saattaa olla jatkossa entistä harvemmin varaa ostajien vaatimaan hinnanalennukseen tai kaupan purkuun. Vastaavasti myös ostajien taloudellinen tilanne voi vaikeutua.

Taloudelliset seikat kannattaa ottaa huomioon, kun harkitsee vaihtoehtoja esim. sovintoratkaisun ja oikeudenkäynnin välillä, sillä oikeudenkäyntikulut ovat suuria. Voittoisastakaan oikeuden tuomiosta ei ole hyötyä, jos vastapuolelta ei saa perittyä tuomion mukaisia saatavia.

Oikeudenkäynnit

Tuomioistuimet ovat siirtäneet osan jo sovituista istunnoista myöhempään ajankohtaan. Osa istunnoista (esim. valmisteluistunto) pyritään ainakin joissakin tuomioistuimissa järjestämään etäyhteyksin. Suuri osa tuomioistuimissa vireillä olevista riita-asioista todennäköisesti viivästyy ja jatkossa asioiden käsittelyajat pidentyvät entisestään. Tämä kannattaa ottaa huomioon omien toimenpiteiden suunnittelussa.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: