Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Omakotitaloasujan vastuu liukkaudesta ja lumen putoamisesta aiheutuvista vahingoista

Helmikuisessa blogikirjoituksessamme käsiteltiin talvella talon katolta putoavaa lunta ja vastuuta siitä aiheutuvista vahingoista. Näkökulma oli erityisesti taloyhtiön. Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kiinteistön turvallisuudesta. Kirjoituksessa todettiin, että oikeuskäytännössä asunto-osakeyhtiölle ja sen johdolle on asetettu melko pitkälle menevä vastuu talvikunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehtimisesta. Taloyhtiön hallituksen jäsenten tulisi varmistaa, että talvikunnossapidosta on huolehdittu omassa yhtiössä asianmukaisesti. 

Reilun vuoden takaisessa blogikirjoituksessamme taas käsiteltiin liukastumisvahinkoja.

Miten asia on sitten omakotitalokiinteistön kohdalla? Miten tilanne poikkeaa asunto-osakeyhtiöstä, jos lunta tai jäätä putoaa omakotitalon katolta jonkun päälle tai joku liukastuu omakotitalon pihassa?

Omakotitalon piha-alue ja sen kulkureitit ovat yleensä olennaisesti pienempiä kooltaan kuin asunto-osakeyhtiön vastaavat. Omakotitalon pihassa kulkee tai asioi yleensä vähemmän väkeä kuin taloyhtiön pihalla. Pihalla kulkijat ovat usein jollain tavalla valmiiksi tuttuja tai joka tapauksessa yhteydessä omakotitalossa asuvaan, joka taas todennäköisesti on samalla kiinteistön omistaja tai haltija esim. vuokrasopimuksen perusteella. Pihaa ja kulkureittiä käyttävät kylään tulevat tuttavat, sukulaiset, postinjakaja, ruokalähetti. Omakotitalo on rakennuksena matalampi kuin kerrostalo, jolloin katolla oleva lumi tai jää ei putoa niin korkealta eikä niin kauas kuin kerrostalon katolta. Mm. näistä syistä omakotitalon pihoilla ei todennäköisesti tapahdu ulkopuolisille niin paljon tämän tyyppisiä vahinkoja kuin on mahdollista tapahtua taloyhtiöiden pihoilla.

Myös omakotikiinteistöjä koskee järjestyslain 5 §:n säännös siitä, että rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

Koska omakotitalokiinteistön omistaja tai haltija on yleensä luonnollinen henkilö tai useampi eikä oikeushenkilö, ei omakotitalossa ole erillistä elintä, kuten taloyhtiössä hallitusta, tekemässä päätöksiä ja kiinteistönhuoltosopimuksia. Harvemmin myöskään omakotitalot käyttävät lumenluontiin tai pudottamiseen palkattuja ammattilaisia. Omistaja/haltija itse on tällöin vastuussa talvikunnossapidosta, eikä yleensä voi vierittää vastuuta eteenpäin muille.

Jos lumen tai jään putoaminen katolta aiheuttaa vahinkoa, syntyy myös omakotitalokiinteistön omistajalle mahdollisesti vahingonkorvausvastuu. Aiemmassa blogikirjoituksessa käsiteltyjen taloyhtiötapausten faktat poikkeavat todennäköisesti omakotikiinteistöjen vastaavista (rakennuksen, pihan ja kulkureittien ominaisuudet ym.), jolloin ratkaisu omakotitalokiinteistöä koskevassa vahinkotilanteessa saattaa olla kirjoituksessa esiteltyihin ratkaisuihin verrattuna erilainen. Omakotitalossakin tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että lunta ei pääse putoamaan kulkureiteille ja tarvittaessa huolehtia varoittamisesta ja lumen pudottamisesta. Turvallisuussyistä katolla olevaa lunta ei yleensä kannata pudottaa itse, ainakaan ilman asianmukaisia suojavarusteita, sillä omatoimisessa lumen pudotuksessa tapahtuu vuosittain vakavia tapaturmia. 

Myös liukastumisvahinkotapauksissa kyse on siitä, että kiinteistön omistaja tai haltija vastaa liukkaudentorjunnasta piha-alueellaan. Vastuu koskee asemakaava-alueella myös tontin viereistä jalkakäytävää, ellei kunta ole ottanut sitä hoidettavakseen erillisellä päätöksellä. Jos pihan ja jalkakäytävän kunnossapidosta ja liukkaudentorjunnasta ei ole huolehdittu asianmukaisesti, kiinteistön omistaja tai haltija voi joutua korvausvastuuseen liukastumisvahingoista.

Vakuutus- rahoitusneuvonta FINEn opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta muistuttaa, että myös omakotitalon omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että talossa vierailevat henkilöt voivat vaaratta kulkea tavanomaisesti kulkuteinä käytettävillä alueilla. Tämä yleinen huolehtimisvelvoite on riippumaton siitä, sijaitseeko kiinteistö kaupungissa vai maaseudulla ja onko kyseisellä alueella kiinteistön omistajan vastuuta muutoin säänteleviä erityismääräyksiä. Myös omakotitaloasujan kannattaakin varmistaa, että omat vakuutukset kattavat myös mahdolliset liukastumisiin tai lumen putoamiseen liittyvät vahingot.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: