Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Hovioikeus: Taloyhtiö ei voinut kieltää ilmalämpöpumpun asentamista parvekkeelle

Turkulaisen kerrostalon ylimmän kerroksen asuinhuoneiston osakkeenomistaja oli hakenut taloyhtiöltä lupaa ilmalämpöpumpun asentamiselle asuntoonsa siten, että ulkoyksikkö sijoittuu huoneiston parvekkeelle. Ilmalämpöpumpun asentaminen edellytti läpiviennin tekemistä taloyhtiön ulkoseinärakenteen läpi. Taloyhtiön yhtiökokous kielsi päätöksessään ilmalämpöpumppujen asentamisen parvekkeille. Moitekanteen johdosta Turun hovioikeus totesi tuoreessa tuomiossaan, että yhtiökokouksen päätös on asunto-osakeyhtiölain vastainen ja siten pätemätön. Muutostyön kieltämiselle ei ollut kyseisessä tapauksessa laissa tarkoitettuja perusteita, ottaen huomioon muutostyöstä aiheutuvan haitan määrä sekä osakkaalle koituva hyöty.

Asiassa oli oikeudellisesti kysymys siitä, onko ilmalämpöpumpun asentaminen huoneiston parvekkeelle ulkoseinärakenteen läpi

  • A) osakehuoneistoon kohdistuva muutostyö, johon osakkaalla on oikeus ja jonka yhtiö voi kieltää vain laissa säädetyin edellytyksin, vai  

  • B) yhtiön hallinnassa oleviin tiloihin kohdistuva muutostyö, joka edellyttää aina yhtiön suostumusta.     

Turun hovioikeus katsoi, että koska parveke kuului asuinhuoneistoon, osakkaalla on lähtökohtaisesti muutostyöoikeus myös asuinhuoneiston ja parvekkeen väliseen seinään.

Taloyhtiö voi asunto-osakeyhtiölain (AOYL) mukaan kieltää tällaisen osakehuoneistoon kohdistuvan muutostyön, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. AOYL:n mukaan tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään yhtiön kieltämän muutoksen, jos sen kieltäminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty.

Hovioikeus totesi, että ilmalämpöpumpun asentamisesta oli kyseisessä tapauksessa osakkaalle varteenotettavaa hyötyä, kun taas yhtiölle aiheutunut haitta oli suhteellisen vähäinen. Muutostyön kieltäminen oli siten kohtuutonta.

Hyötynä otettiin huomioon, että osakkaan asunto oli ylimmässä kerroksessa ja ylimpien kerrosten makuuhuoneiden katsottiin olevan kesäisin kohtuuttoman kuumat, mikä haittaa nukkumista. Taloyhtiön jäähdytysjärjestelmän viilennysteho oli suhteellisesti pienempi ylemmissä kerroksissa.  

Aiheutuvina haittoina arvioitiin mm. seinän läpivientiä, kondenssivesiä, tärinää ja melua, sähköasennusten suoritustapaa sekä näköhaittaa yhtiön julkisivulle. Hovioikeus arvioi todistelun perusteella kaikki haitat vähäisiksi tai merkityksettömiksi.

Yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta olennaista on hovioikeuden mukaan se, että huoneistoissa on asumisen kannalta asianmukainen lämpötila. Yhtiössä oli vain muutama isompi huoneisto, joissa taloyhtiön jäähdytysjärjestelmä oli riittämätön. Kaikilla ei ole lisäviilentämisen tarvetta, eikä yhdenvertaisuusperiaate edellyttänyt sen arviointia, millaista haittaa aiheutuisi, jos kaikki osakkaat asentaisivat parvekkeilleen ilmalämpöpumpun.

Hovioikeus totesi, että yhtiön päätös kieltää muutostyö oli asunto-osakeyhtiölain vastainen ja siten pätemätön.

Arvio asiasta

Turun hovioikeuden tuomio poikkeaa vallitsevasta näkemyksestä, jonka mukaan taloyhtiö voi kieltää ilmalämpöpumpun asentamisen parvekkeelle tai vaikkapa terassille. Läpiviennin tekemisen yhtiön ulkoseinärakenteen läpi on katsottu vaativan aina yhtiön suostumusta. Aikaisemman näkemyksen mukaan yhtiön ei ole tarvinnut perustella kieltäytymistään.

Turun hovioikeuden tuomion perusteella pääsääntö olisikin osakkaan oikeus ilmalämpöpumpun asennukseen, minkä yhtiö voisi kieltää vain, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, ottaen huomioon siitä aiheutuva hyöty ja haitat. Kieltäminen edellyttää siten tapauskohtaista arviota, jossa on huomioitava myös osakkaiden yhdenvertaisuus.

Turun hovioikeuden ratkaisu poikkeaa  korkeimman oikeuden tuomiosta (ei ennakkopäätös) vuodelta 2013, joka koski ilmalämpöpumpun asentamista parvekkeelle osakkaan muutostyönä. Tuomiossa katsottiin, ettei osakkaan muutostyöoikeus kohdistunut ulkoseiniin parvekkeen kohdalla. KKO totesi, että osakkaan muutostyöoikeus koskee huoneiston sisäpuolisia toimenpiteitä, kun taas ulkopuolisiin rakenteisiin kohdistuvat muutostyöt on rajattu oikeuden ulkopuolelle. Vaikka parveke oli osakkaan tosiasiallisessa hallinnassa, siitä ei seurannut oikeutta ulkoseinään kohdistuviin muutostöihin parvekkeen kohdalla (taltio 2013/2183). Tuomiossa sovellettiin vanhaa asunto-osakeyhtiölakia. Nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty, että osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta, joten tilanne on osittain muuttunut.

Turun hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen ja nähtäväksi jää, eteneekö asia korkeimpaan oikeuteen asti. Oikeustila on tällä hetkellä epäselvä, mutta tämän tuomion perusteella ilmalämpöpumpun asentamista ei voi kieltää ainakaan ilman perusteltua hyötyjen ja haittojen punnintaa.

Kirjoittanut Leena

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: