Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen taloyhtiössä

Sähkö-, lämmitys- ja muut kiinteistön ylläpitokustannukset ovat viime aikoina nousseet voimakkaasti. Vuokratontilla sijaitsevassa yhtiössä myös tontinvuokra voi nousta merkittävästi, jos se on sidottu esim. elinkustannusindeksiin tai kuluttajahintaindeksiin. Taloyhtiön sähkö-, kaukolämpö- yms. sopimuksista riippuu, kuinka paljon kustannusten nousu on kasvattanut taloyhtiön menoja. Kustannusten kasvaessa taloyhtiössä saatetaan huomata, että kerätyt yhtiövastikkeet eivät riitä yhtiön laskujen maksuun. Tällaisessa tilanteessa voi olla tarpeen kerätä ylimääräistä yhtiövastiketta. 

Ylimääräisestä yhtiövastikkeesta päättäminen

Taloyhtiö voi periä osakkailta ylimääräistä yhtiövastiketta vain, jos siitä on päätetty yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään ylimääräisen yhtiövastikkeen perimisestä,  esim. 1-2 kuukauden hoitovastikkeita vastaavan määrän tilikauden aikana. Päätöksessä on yksilöitävä, kuinka monen kuukauden vastikkeita vastaavan määrän hallitus saa periä.

Jos hallitusta ei ole valtuutettu päättämään ylimääräisistä yhtiövastikkeista, eikä yhtiöllä ole varaa menojensa maksuun, on hallituksen kutsuttava koolle ylimääräinen yhtiökokous ylimääräisistä yhtiövastikkeista päättämiseksi.

Talouden seuranta

Isännöitsijän tulee seurata yhtiön taloutta ja raportoida säännöllisesti hallitukselle yhtiön taloustilanteesta ja siitä, jos yhtiön maksukyky on heikkenemässä. Hallituksen tulee tällöin ryhtyä nopeastikin tarvittaviin toimenpiteisiin, esim. päättää ylimääräisen vastikkeen perimisestä, tai kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jos sillä ei ole aiemmin annettua oikeutta ylimääräisen vastikkeen perimiseen.

Useimmiten ylimääräiselle yhtiövastikkeelle tulee tarvetta tilikauden lopulla, jos yhtiön menot ovat olleet ennakoimattoman suuret. Ylimääräiselle yhtiövastikkelle voi olla  tarvetta myös silloin, jos yhtiölle tulee yllättäviä menoja esim. äkillisen korjaustarpeen vuoksi.

Hallituksen jäsenten kannattaa olla selvillä yhtiön kaukolämpö-, sähkö- ym. sopimuksista. Sopimuksia kannattaa tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös kilpailuttaa.

Seuraavan tilikauden talousarvio

Yleinen hintatason nousu, ja varsinkin lämmityskustannusten paikoin hyvin voimakaskin nousu, tulee ottaa huomioon ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Vuokratontilla olevassa yhtiössä on tarkistettava myös vuokran määrä, joka voi nousta jopa 6-10 %, riippuen siitä, mihin indeksiin vuokra on sidottu. Talousarvion pohjana ei kannata käyttää vanhoja lukuja, vaan päivittää luvut kustannusten nousua vastaaviksi.

Koska kustannusten kehitystä on tällä hetkellä hyvin vaikea ennakoida, ja koska esim. lämmityskustannusten lopullinen määrä riippuu myös säätilasta, kannattaa menot ja yhtiövastike mitoittaa siten, että yhtiön rahavarat eivät heti lopu, jos kustannukset nousevat jonkin verran arvioitua enemmän.

Lisäksi hallituksen kannattaa esittää yhtiökokoukselle, että hallituksella on tarvittaessa oikeus päättää  ylimääräisten yhtiövastikkeiden perimisestä. Mahdollisuus ylimääräisten vastikkeiden perimiseen on tärkeää erityisesti silloin, jos talousarviossa ei ole varauduttu kustannusten nousuun. 

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: