Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Vuosikatsaus KKO:n kiinteistö- ja asuntoratkaisuihin

Korkein oikeus antoi viime vuonna 2021 kolme ennakkoratkaisuja talojuristien ”toimialaan” liittyen, joita olemme kommentoineet blogissa (alla tapausnumerot ovat linkkejä blogiin). Ne kaikki koskivat asunto-osakeyhtiöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Yhtään kiinteistö- tai asuntokauppariitaa koskevaa ennakkopäätöstä ei annettu.

2021:35 Vaikka osakkeenomistaja oli laiminlyönyt ilmoittaa taloyhtiölle viipymättä taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvasta virheestä, osakkeenomistaja ei tällä perusteella menettänyt oikeuttaan vahingonkorvaukseen.

2021:32 Asunto-osakeyhtiön osakkaalla oli oikeutta asentaa huoneistonsa parvekkeelle ilmalämpöpumppu muutostyönä. 

2021:12 Tapauksessa arvioitiin asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen pätevyyttä erityisesti lunastusvaatimuksen esittämisen määräajan laskemisen kannalta.

Vuoden vaihtuessa uudeksi vuodeksi 2022 korkeimmassa oikeudessa ei ole Finlexin mukaan vireillä yhtään kiinteistö- tai asuntokauppariitaan liittyvää valitusluvan saanutta juttua. Vireillä on kuitenkin yksi huoneenvuokraa, kolme kiinteistön käyttöoikeutta ja yksi asunto-osakeyhtiön lunastusoikeutta koskevaa valituslupaa (alla tapausnumerosta linkki Finlexiin).

VL: 2021-98 Kysymys vuokrasopimuksen purkamisen edellytyksistä.

VL:2021-81, 2021-80 ja 2021-79 (kolme samankaltaista tapausta) A omisti vakituisessa asuinkäytössä olevat rakennukset, jotka olivat sijainneet yli sata vuotta B:n ja hänen myötäpuoliensa nykyisin omistamalla kiinteistöllä. Kyseisen alueen rantaosayleiskaavan määräysten mukaan alueella olevien rakennusten purkaminen tai siirtäminen oli kielletty.  Kysymys siitä, oliko B:llä myötäpuolineen oikeus irtisanoa A:n vastikkeeton sopimusperusteinen oikeus pitää rakennuksia B:n ja hänen myötäpuoliensa kiinteistöllä.

VL: 2021:65 Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan lunastusoikeus koski kaikkia muita kuin  erikseen mainittuja saantoja, jollaiseksi yhtiön nykyisten osakkeenomistajien välisiä siirtoja  ei ollut nimenomaisesti määrätty. Kysymys siitä, kuuluiko kauppa, jossa osakkeen saajana oli yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, lunastusoikeuden piiriin.

VL:2021-57 Kysymys oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta kiinteistökauppariidassa. Kiinteistön ostajat vaativat kanteessaan, että myyjät velvoitetaan suorittamaan heille kaupan kohteessa olevien laatuvirheiden perusteella ensisijaisesti hinnanalennuksena ja toissijaisesti vahingonkorvauksena 106 593,06 euroa. Myyjät olivat esittäneet ostajille ennen asian vireille tuloa käräjäoikeudessa 30 000 euron sovintotarjouksen ja käräjäoikeudessa asiaa käsiteltäessä vielä  50 000 euron sovintotarjouksen. Ostajat eivät hyväksyneet tarjouksia. Käräjäoikeus tuomitsi myyjät suorittamaan ostajille hinnanalennuksena 55 480,93 euroa, minkä määrän hovioikeus alensi 32 000 euroon. Hovioikeus velvoitti ostajat korvaamaan myyjien oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Valituslupa koskee oikeudenkäyntikuluja. 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: