Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Vuosikatsaus KKO:n kiinteistö- ja asuntoratkaisuihin

Korkein oikeus antoi viime vuonna 2020 useampia ennakkopäätöksiä talojuristien ”toimialaan” liittyen, jotka on listattu seuraavassa (listassa linkit ratkaisuja koskeviin blogikirjoituksiimme):

2020:75 Tapaus koski tuomioistinsovittelussa tehtyä sovintoa, jonka sisältönä oli kiinteistökaupan tekeminen. Kiinteistökauppa on tehtävä määrämuodossa ja käräjäoikeuden vahvistamana sovintona sopimus kiinteistökaupan tekemisestä oli pätemätön.

2020:57 Tapaus koski asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkamista. Häätötuomion jälkeen erääntyviä ns. päivävuokria ei voida tuomita häätötuomiolla maksettavaksi

2020:26 Välitysliike ei ollut kertonut putkiremontista johtuvasta maksuosuudesta ostajille ennen kauppaa oikein, mutta ei kuitenkaan ollut aiheuttanut korvattavaa vahinkoa, koska tieto oli kuitenkin jollain tavalla annettu.

2020:23 Kiinteistönkaupassa ostaja oli tiennyt omakotitalon kellarin kosteudesta ennen kauppaa. Kellarin kosteus antoi aiheen selvittää kellarin päällä olevien rakenteiden kuntoa ennen kauppaa. Kun kellarin päällä olevien rakenteiden kosteutta oli mitattu ennen kauppaa, oli ostaja täyttänyt erityisen ennakkotarkastusvelvollisuutensa.

 

Vuoden vaihtuessa uudeksi vuodeksi 2021 korkeimmassa oikeudessa ei ollut Finlexin mukaan vireillä yhtään kiinteistö- tai asuntokauppariitaan liittyvää valitusluvan saanutta juttua. Vireillä on kuitenkin kolme asunto-osakeyhtiöön liittyvää valitusluvan saanutta juttua

VL:2020-77 Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu - Reklamaatio

Asunto-osakeyhtiö oli teettänyt kustannuksellaan A:n hallitseman huoneiston kylpyhuoneessa ja saunassa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluneiden rakenteiden korjauksia ja uusinut samalla A:n kunnossapitovastuulle kuuluneet kylpyhuoneen ja saunan sisäosat. A:n mukaan korjaustöiden jälki oli puutteellista, ja hän vaati yhtiöltä vahingonkorvausta valvontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.

Kysymys siitä, oliko A reklamaatiovelvollisuutensa laiminlyönnin vuoksi menettänyt oikeutensa vaatia yhtiöltä vahingonkorvausta. 

VL:2020-66 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja oli asennuttanut osakehuoneistoonsa kuuluvalle parvekkeelle ilmalämpöpumpun siten, että sen sisä- ja ulkoyksikön välinen läpivienti oli tehty rakennuksen ulkoseinään. Kysymys siitä, oliko ilmalämpöpumpun asentamista arvioitava asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisena osakehuoneistossa tehtävänä muutostyönä vai saman luvun 8 §:n mukaisena yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa tehtävänä muutostyönä. 

VL:2020-55 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvän lunastuslausekkeen mukaan osakkeenomistajan tuli käyttää lunastusoikeuttaan 14 päivän kuluessa siitä, kun hallitus oli antanut kaikille osakkeenomistajille tiedon lunastusoikeudesta. Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaan tiedonannot osakkaille tapahtuivat joko toimittamalla ne todistettavasti kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle tai tietyillä julkaisutavoilla. Kysymys lunastusajan määräytymisestä, kun yhtiöjärjestyksen määräykset poikkesivat sekä lunastusajan pituuden että sen alkamisajankohdan osalta asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 2 momentin osittain pakottavista säännöksistä.

 

Viime talvena blogissamme esillä olleeseen ”kivihiilipiki/kreosoottigateenliittyen korkein oikeus on viime kesänä hylännyt tapaukseen liittyneen jutun hävinneen osapuolen tuomionpurkuhakemuksen.  Korkeimman oikeuden ennakkopäätös 2019:41 pysyi siis edelleen voimassa. Amen.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: