Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Vastuu muutostöistä asunto-osakeyhtiössä

Kirjoittanut Tiina Räsänen

Helsingin Sanomissa uutisoitiin (https://www.hs.fi/koti/art-2000006244804.html) käytettyihin asuntoihin vastuukysymykseen liittyvästä ongelmatilanteesta: onko mahdollista, että taloyhtiön osakas voi joutua vastuuseen aiempien asukkaiden virheellisistä remontista, josta ei itse ole ollut tietoinen ostohetkellä? Asuntokauppalain perusteella se on mahdollista, vaikka asian tarkastelu ei ole yksiselitteistä.

Asuntokaupan myyjän ja ostajan väliseen vastuunjakoon vaikuttaa asunto-osakeyhtiössä se, onko kyseinen virheellinen rakenne asunto-osakeyhtiön vai osakkaan kunnossapito- ja korvausvastuulla. Asunto-osakeyhtiölain perusteella asunto-osakeyhtiö vastaa muun muassa rakennuksen rakenteista ja eristeistä. Kun asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvissa asioissa todettaan vaurio tai puutteita, vastaa yhtiö korjauksesta ja korjauskustannuksista. Sen sijaan, mikäli vaurio on osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvassa osassa, tulee osakkaasta maksaja. Osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvat myös hänen omalla kustannuksellaan tehdyt muutokset osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Muutostöissä osakkeenomistajan on huolehdittava, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti (AsOyL 5:1 §).

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Vanhan talon remontti ei kuitenkaan välttämättä ole luvaton remontti, vaikka asunnon omistajat eivät olisi ilmoittaneet siitä taloyhtiölle. Remontista on pitänyt tehdä ilmoitus taloyhtiölle vuodesta 2010 alkaen, jolloin nykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan. Siitä alkaen taloyhtiöillä on ollut myös oikeus valvoa huoneistoremontteja, ja niistä tulisi olla merkintä isännöitsijäntodistuksessa. Asunnon vanhasta talosta ostavan voi olla hankala selvittää, mitä remontteja aiemmat osakkaat ovat tehneet. Asuntokauppoja tehdessä on kannattaa erityisesti tarkastaa tilat, jotka näyttävät alkuperäistä rakennusvuotta myöhemmin remontoiduilta. Lisäksi kannattaa tarkastaa mitä remontteja on tehty paitsi asunnossa myös taloyhtiössä, kuka remontit on tehnyt ja onko niistä dokumentteja tallella.

Asuntokauppalain perusteella, jos asunnon nykyisellä omistajalla on tiedossa, että aiemman osakkaan aikana tehty remontti on virheellinen, siitä tulee kertoa ostajalle. Ellei myyjä kerro asiasta ja virheellisen remontin aiheuttamat vauriot tulevat ilmi, voi myyjä joutua virhevastuuseen asiasta ja ostajalla on oikeus hyvitykseen virheen perusteella. Hinnanalennus on virheen perusseuraamus, mutta poikkeuksellisesti myös kaupanpurku voi tulla kyseeseen. Se on kuitenkin harvinaista ja edellyttäisi olennaista haittaa ostajalle, kuten esimerkiksi kymmenientuhansien eurojen korjauskuluja tai asumisen estävä terveyshaittaa.

Tiedätkö mitkä huoneistossasi ennen omistusaikaasi tehdyt remontit ovat olleet aiemman osakkaan omia muutostöitä?

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: