Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Taloyhtiöille avustusta sähköenergiakustannuksiin

Taloyhtiöt voivat hakea valtionavustusta sähköenergiakustannuksiin

Sähköenergilla lämmitettävillä taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea valtionavustusta kohonneisiin lämmityskustannuksiin. Avustus on kertaluonteinen ja maksetaan takautuvasti, perustuen marraskuun 2022 – tammikuun 2023 sähköenergiankulutukseen. Avustuksella halutaan vähentää taloyhtiöiden asukkaiden vastikkeiden nousupaineita. Mahdollisuus avustukseen kannattaakin selvittää ja huomioida mm. talousarviota laadittaessa.

Taloyhtiöiden avustus on samankaltainen kuin yksityistalouksille myönnettävä sähköenergialaskun hyvitys, mutta taloyhtiöiden tapauksessa avustusta on haettava erikseen. Kuluttajille sähköhyvitys maksetaan automaattisesti sähköenergialaskun hyvityksenä, jos hyvityksen kriteerit täyttyvät.

Millaiset taloyhtiöt voivat saada avustusta?

Avustusta voi saada, jos

  • sähköenergiaa käytetään asuinrakennuksen lämmitykseen tai siinä käytettävän lämmön tuottamiseen kiinteistökohtaisilla laitteilla. Jälkimmäinen tarkoittaa esim. maalämpö-, ilmavesilämpö ja poistoilmalämpöpumppuja.
  • Sähköenergian arvonlisäverollinen myyntihinta on ollut yli 10 cent/kWh marraskuussa 2022 - tammikuussa 2023
    • kiinteähintaisessa sopimuksessa arvonlisäverollinen kokonaishinta em. kuukausina ylitti 10 cent /kWh
    • pörssisähkösopimuksessa tai muussa dynaamisen hinnan sähkönmyyntisopimuksessa kulutuksella painotettu arvonlisäverollinen keskihinta ylitti 10 cent /kWh

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Hakuohjeet ja sähköiset hakemukset löytyvät ARA:n sivuilta.  

Hakemuksen yhteydessä ARAlle on toimitettava selvitys rakennuksen huoneistojen ja asuinhuoneistojen lukumääristä eriteltynä, lämmitetyn kerrosalan pinta-alasta ja lämmitysjärjestelmästä sekä kopiot sähköenergialaskuista, joihin avustusta haetaan.

Tukea voidaan maksaa vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt sähköavustuksen valtiontukena. On mahdollista, että maksut viivästyvät tämän vuoksi jonkin verran.

Paljonko avustusta voi saada?

Avustus lasketaan kahdessa osassa: vuoden 2022 marras- ja joulukuun sekä vuoden 2023 tammikuun aikana toteutuneen sähköenergian kulutuksen perusteella. Tammikuun 2023 sähköenergian kulutus ja hinta kerrotaan kahdella.

Sähköhyvityksen määrä on 50 % omavastuuosuuden ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa/kuukausi/asuinhuoneisto. Omavastuuosuus on 90 euroa/kuukausi/asuinhuoneisto. 

Maksimissaan avustusta voi saada 2800 euroa/asuinhuoneisto.

Avustusta voi saada myös vain osalta em. kuukausia, jos hinta on ylittänyt säädetyn rajan vain osana kuukausista.

Avustus lasketaan seuraavasti: 

Osa 1: ((marraskuun kulutusta koskeva arvonlisäverollinen sähköenergialasku) – (omavastuu 90 euroa*asuinhuoneistojen lukumäärä)) * 0,5 + ((joulukuun kulutusta koskeva arvonlisäverollinen sähköenergialasku) – (omavastuu 90 euroa*asuinhuoneistojen lukumäärä)) * 0,5 

Osa 2: (2 * ((tammikuun kulutusta koskeva arvonlisäverollinen sähköenergialasku) – (2*omavastuu 90 euroa* asuinhuoneistojen lukumäärä)))* 0,5

Mihin avustusta ei saa?

Avustus ei kata sähkönsiirtomaksua tai sähköveroa.

Tukea ei voi saada, jos asukkaat maksavat itse lämmityksen sähköenergialaskut. Tällöin asukkaat voivat saada sähkölaskuihinsa kuluttajille tarkoitettua sähköhyvitystä.

Avusta ei myönnetä taloudellista toimintaa harjoittavalle taloyhtiölle. 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: