Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Suurin osa talokauppariidoista sovitaan ilman oikeudenkäyntiä

Helsingin sanomat kirjoitti 29.12.2023 talokauppariidoissa aiheutuvista suurista oikeudenkäyntikuluista (linkki artikkeliin). Pitää paikkansa, että oikeudenkäyntiin asti edenneissä asunto- ja kiinteistökauppariidoissa oikeudenkäyntikulut ovat suuria, jopa kymmeniätuhansia euroja. Huomion arvoista kuitenkin on, että vain hyvin pieni osa talokauppariidoista ylipäänsä etenee tuomioistuimen käsiteltäväksi ja ratkaistaan siellä.

Olemme asianajajina erikoistuneet hoitamaan asunto- ja kiinteistökauppariitoja, ja oman aineistomme perusteella vain noin 10 % asunto- ja kiinteistökauppariidoista päätyy tuomioistuimen ratkaistaviksi. Samansuuntaisia arvioita on esitetty Hometalkoiden Asuntokaupan turvan parantamisen hankkeessa kymmenisen vuotta sitten ja KUNTO-hankkeessa viitisen vuotta sitten. Selvästi suurin osa talokauppariidoista sovitaan kaupan osapuolten välisten sovintoneuvottelujen tuloksena. Sovinnon sisältönä on useimmiten myyjän ostajalle suorittama hinnanalennus. Paljon harvemmin sovinnon sisältönä on kaupan purku.

Sovintoon päätyvissä tapauksissa asianajokulut jäävät merkittävästi oikeudenkäyntiin edenneiden juttujen kuluja pienemmiksi. Yksityistalouksilla yleensä oleva, kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa tällöin ainakin suurimman osan kuluista.

Vastuullinen asianajaja kertoo asiakkaalleen oikeudenkäyntiin liittyvistä epävarmuuksista,  kustannuksista ja kuluriskeistä etukäteen, ja tuo esille sovintoratkaisun edut. Asianajajan on annettava kuluttaja-asiakkaalleen arvio jutun hoitamisen kustannuksista. Talokauppariitoihin tyypillisesti liittyvä rakennustekninen todistelu ja vastatodistelu voi olla laajaa ja myös se nostaa oikeudenkäynnin kustannuksia. Oikeudenkäynnin kustannukset ja taloudellisten tappioiden mahdollisuus ei saa tulla asiakkaalle yllätyksenä.

Talokauppariitojen ja muiden riita-asioiden sopiminen on kokemuksemme mukaan viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti, osittain juuri korkeiden oikeudenkäyntikulujen vuoksi. Ihmiset ovat tätä nykyä ylipäänsä hyvin kustannustietoisia, mikä näkyy myös riita-asioissa sovintohalukkuutena. Oikeudenkäynnit ovat pitkäkestoisia ja asianosaiset kokevat ne yleensä henkisesti raskaiksi, mikä myös lisää sovintoratkaisuun pyrkimisen mielekkyyttä. Oikeuteen päätyykin nykyisin yleensä vain monimutkaisia riita-asioita, joita ei ole jostain epätavallisesta syystä saatu mahdollisesti käydyistä neuvotteluista huolimatta sovittua. Sovintoratkaisu on aina kompromissi, mutta usein kuitenkin se on parempi vaihtoehto kuin vuosia kestävä kallis oikeudenkäynti, jonka lopputuloksesta ja taloudellisesta kannattavuudesta ei ole etukäteen varmuutta.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: