Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Puhelin- ja kotimyyntiä koskevat säännökset kiristyivät

Sitkeälle puhelin- tai kotimyyjälle on joskus vaikea sanoa ei. Varsinkin iäkkäämmille ihmisille myydään puhelimitse ja kotiovellakin monenlaisia tuotteita ja palveluita, jopa hintavia kodin remontteja. Huonossa tapauksessa myynti on painostavaa ja kuluttajalle voi jäädä epäselväksi, onko jotakin tullut tilattua vai ei – ja mihin hintaan. Vuoden 2023 alusta tuli voimaan kuluttajansuojalain muutos, joka kiristi mm. puhelinmyyntiä ja kotimyyntiä koskevia säännöksiä. Tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaa.

Kotimyynti

Kotimyynnissä ongelmia on aiheuttanut erityisesti erilaisten kodin remonttien painostavaksi ja epäasianmukaiseksi koettu ovelta ovelle myynti. Kuluttajaviranomaisille on tullut valituksia siitä, että erityisesti iäkkäille ihmisille on myyty kalliita ja tarpeettomia remontteja (esim. ikkuna-, katto- tai putkiremontteja tai aurinkopaneeleja), eikä sopimuksista ole ollut mahdollista päästä enää myöhemmin kustannuksitta eroon.

Lakimuutoksen myötä kuluttajalle on annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla ennakkotiedot tuotteesta tai palvelusta sekä myyjän yhteystiedoista. Ennakkotietoihin kuuluu mm. tavaran tai palvelun pääominaisuudet sekä kokonaishinta veroineen ja toimitus- ym. maksuineen. Lisäksi kuluttajalle on annettava peruuttamislomake ja -ohje, tai asetettava ne selkeästi ja ymmärrettävästi saataville. Tarkoituksena on, että kuluttaja pystyy kirjalliset tiedot saatuaan vielä harkitsemaan asiaa ja mm. vertailemaan ja kilpailuttamaan eri yrityksiä. 

Sopimuksen solmimisen jälkeen kuluttajan tulee saada sopimusvahvistus.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kotimyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla selkeällä tavalla elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa.(*) Todistustaakka sopimuksen peruuttamisesta on kuluttajalla, joten vahvistus peruuttamisilmoituksen lähettämisestä tai sähköpostiviesti tms. kannattaa tallentaa.

Peruuttamisoikeutta on rajoitettu mm. hygieniatuotteiden ja mittatilaustavaroiden osalta. Lakimuutoksen myötä 14 päivän peruuttamisoikeus laajeni koskemaan mittatilaustavaroita, jos sopimus on tehty myyjän ilman kuluttajan pyyntöä tekemän kotikäynnin yhteydessä.

Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa peruuttamisaikana vain, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön ja antanut hyväksyntänsä sille, että hänellä ei ole enää peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeutta voi käyttää 14 päivän kuluessa, mutta jo tehdyt työt on korvattava. 

Peruuttamisoikeuden puuttumisesta on annettava tieto kuluttajalle. Jos myyjä ei ole antanut kuluttajalle tietoa peruuttamisoikeuden puuttumisesta, sopimus ei lakimuutoksen myötä sido kuluttajaa. Jos kuluttaja haluaa vedota sopimuksen sitomattomuuteen, siitä on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 12 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Elinkeinonharjoittajan pitää tällöin palauttaa saamansa maksusuoritukset ja korvata kuluttajalle tavaran tai muun suorituksen palauttamisesta aiheutuvat kulut.

Puhelinmyynti

Puhelinmyyjien soitot ovat jokaiselle tuttuja. Ennen lakimuutosta sopimus - esim. lehtitilaus tai vitamiinitilaus - on tullut voimaan puhelinmyyjän kanssa käydyn keskustelun perusteella, ilman erillistä vahvistusta. Puhelinmyynnissä on pääsääntöisesti 14 päivän peruutusoikeus.

1.1.2023 alkaen puhelinmyyjän kanssa käydyssä keskustelussa ei vielä synny sitovaa sopimusta. Jos kuluttaja haluaa tehdä sopimuksen, elinkeinonharjoittajan on puhelinkeskustelun jälkeen toimitettava tekemänsä tarjous kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla (esim. sähköposti, tekstiviesti) kuluttajalle. Kuluttaja tulee sidotuksi sopimukseen vain, jos hän on tarjouksen saatuaan hyväksynyt tarjouksen vastaavasti pysyvällä tavalla. Uudistus selkeyttää sopimuksen syntymistä huomattavasti verrattuna nykyiseen.

Jos yritys ei lähetä kirjallisesti tarjouksen tietoja tai kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisella/pysyvällä tavalla, ei kuluttajalla ole maksuvelvollisuutta. Kuluttajalla ei myöskään ole velvollisuutta säilyttää tai palauttaa tuotetta, mikäli myyjä sen lähettäisi ilman vahvistusta, vaan tuotteen saa pitää maksutta. Lakimuutos koskee 1.1.2023 alkaen tehtyjä sopimuksia.

Säännökset eivät sovellu tilanteeseen, jossa kuluttaja ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan, tai jossa elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyttä kuluttajaan tämän nimenomaisesta pyynnöstä.

 

(*) Määräaika lasketaan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos kuluttaja ei ole saanut tietoa peruuttamisoikeudesta, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua em. määräajan päättymisestä taikka, jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteen, 14 päivän kuluttua siitä, kun kuluttaja sai tiedon peruuttamisoikeudesta.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: