Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Palovaroittimet siirtyvät rakennuksen omistajan vastuulle

Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy jatkossa rakennuksen omistajalle. Aikaisemmin huoneiston haltija, kuten osakkeenomistaja tai vuokralainen, oli velvollinen huolehtimaan palovaroittimista. Nyt vastuu siirtyy rakennuksen omistajalle, eli asunto-osakeyhtiöissä yhtiölle ja vuokrakiinteistöillä vuokranantajalle. Pelastuslain muutokselle on säädetty kahden vuoden siirtymäaika, joten velvollisuus tulee voimaan 1.1.2026 alkaen.

Jatkossa rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia.

Rakennuksen omistajan on huolehdittava myös siitä, että palovaroittimet pidetään toimintakunnossa. Huoneiston asukkaan on viipymättä ilmoitettava omistajalle palovaroittimien ja muiden laitteiden vioista.

Tarkemmat säännökset palovaroittimien määrästä ja sijoittelusta on sisäministeriön asetuksessa palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Rakennuksen omistajalla tai hänen edustajallaan on oikeus päästä huoneistoon, kun se on välttämätöntä em. velvollisuuden toteuttamista varten. Käynti huoneistossa on järjestettävä huoneiston haltijalle sopivana aikana kohtuullisen ajan kuluessa, jollei työn kiireellisyys tai laatu muuta vaadi.

Uudemmissa rakennuksissa olevat verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet ovat jo nyt olleet taloyhtiön kunnossapitovastuulla, joten käytännössä uudistus vaikuttaa paristokäyttöisten palovaroittimien siirtymiseen yhtiön kunnossapitovastuulle. Yhtiön tulee huolehtia jatkossa mm. siitä, että palovaroittimet testataan säännöllisesti, paristot vaihdetaan säännöllisesti ja koko laite vaihdetaan uuteen vähintään noin 10 vuoden välein. Hallitus ja isännöitsijä vastaavat siitä, että tarvittavat varoittimet on asennettu ja pidetään kunnossa. Käytännössä tehtävä annettanee yleensä huoltoyhtiön hoidettavaksi.

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa paloturvallisuutta. Palovaroittimissa on havaittu runsaasti puutteita niissä taloissa, joissa varoittimen kunnossapito oli asukkaan vastuulla.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: