Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Muistilista kiinteistön talvikunnossapitoon

Koostimme muistilistan kiinteistön talvikunnossapitoon liittyvistä asioista. Kiinteistön omistajan tai haltijan, esim. tontin vuokraajan, on huolehdittava kiinteistönsä turvallisuudesta. Huolehtimisvelvollisuus koskee niin omakotiasujia kuin taloyhtiöitä ja liikekiinteistöjä, ja voi ulottua myös tontin vierelle jalkakäytävälle. Talvikunnossapidon laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen, jos joku loukkaantuu esim. liukastumisen tai lumen putoamisen seurauksena. Alle on kerätty talvikunnossapidon perusasioista ja linkkejä aiempiin kirjoituksiimme.

Pihamaan kunnossapito

Huolehdi oman pihamaan liukkauden torjunnasta, aurauksesta ja riittävästä valaistuksesta. Kiinnitä erityisesti huomioita kulkuväyliin, joilla pitäisi voida liikkua turvallisesti. Jos pihamaalla on vaarallisia kohtia, esim. lumenputoamisriskin vuoksi tai poikkeuksellisen liukkauden vuoksi, rajaa kohdat esim. puomeilla kunnes ongelma on poistunut/korjattu.

Jalkakäytävän kunnossapito

Jalkakäytävien kunnossapidosta asemakaava-alueella vastaa lain mukaan sen tontin omistaja tai haltija, jonka kohdalla jalkakäytävä on, ellei kunta ole päättänyt ottaa ko. jalkakäytävän talvikunnossapitoa vastuulleen. Tarkista oman tonttisi viereisen jalkakäytävän kunnossapitovastuu tarvittaessa kunnasta.

Pidä jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtimalla liukkauden torjunnasta. Poista keväisin hiekoitushiekka/-sora jalkakäytävältä.  

Lumenpudotus

Seuraa rakennuksen katon lumi- ja jäätilannetta. Rajaa tarvittaessa vaaralliset alueet puomein. Hanki tarvittaessa jään- ja lumenpudotus katolta.

Vakuutukset

Selvitä korvaako vakuutuksesi (esim. laaja kiinteistövakuutus tai vastuuvakuutus) mahdolliset liukastumis- yms. vahingot.

Sopimukset

Erityisesti taloyhtiöissä kannattaa tarkistaa talvikunnossapitoon liittyvät sopimukset. Onko pihan hoidosta, liukkaudentorjunnasta ja katon lumitilanteen tarkkailusta on sovittu huoltoyhtiön kanssa?

Lue lisää

Kuka korvaa liukastumisvahingot?

Katolta putoaa lunta - kuka vastaa?

Omakotiasujan vastuu liukkaudesta ja lumen putoamisesta aiheutuvista vahingoista

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: