Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Miten varautua rakentajan taloudellisiin vaikeuksiin?

Tänä vuonna on uutisoitu jo monen rakennusalan yrityksen konkurssista. Heikossa taloudellisessa suhdanteessa on mennyt konkurssiin myös alalla pitkään toimineita yhtiöitä. Jos olet rakentamassa tai remontoimassa esim. kotiasi tai kesämökkiä, mitä kannattaa huomioida, että taloudelliset riskit olisivat mahdollisimman pienet?

Selvitä taloudellista tilaa

Urakoitsijan taloudellista tilaa kannattaa aina selvittää ennen sopimuksen tekemistä. Julkisesta yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä YTJ voi tarkistaa, onko yrityksellä maksamattomia verovelkoja. Julkisista tiedoista näkee, jos verovelkoja on vähintään 10.000 euroa. Jos verovelkoja on, tämä kertoo talousvaikeuksista. YTJ:stä voit tarkistaa myös, että yritys on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiöllä voi olla muutakin kuin verovelkaa, ja myös muita taloustietoja kannattaa tarkistaa. Yhtiön taloustietoja ja luottotietoraportteja saa tilattua erilaisista maksullisista palveluista. Tietoja voi pyytää myös yritykseltä itseltään.

Tee kirjallinen sopimus

Vaikka taloustiedoista ei ilmenisi mitään hälyyttävää, tilanne voi muuttua. Rakennusurakkaan liittyviä taloudellisia riskejä voi vähentää ensinnäkin sillä, että urakasta sovitaan ehdottomasti kirjallisesti. Suulliset sopimukset ovat edelleen hämmentävän yleisiä ainakin pienemmissä remonteissa.

Vinkkejä remontista sopimiseen löytyy aiemmasta blogikirjoituksestamme.

Sovi vakuuksista ja maksa valmiusasteen mukaan

Riskejä voi vähentää sopimalla vakuuksista ja varmistamalla, että maksuerät suoritetaan työmaan todellisen valmiusasteen mukaan, ei etupainotteisesti. Jos et pysty itse arvioimaan tehtyä työsuoritusta ja sen valmiusastetta, hanki ulkopuolinen, urakoitsijasta riippumaton valvoja tarkastamaan asia. Valvoja pystyy myös arvioimaan työn laatua ja mahdollisia virheitä.

Jos suoritat urakoitsijalle etumaksua, kuten esim. talopakettikaupassa ja muussa isommassa urakassa usein alkuvaiheessa tehdään, vaadi sen turvaava vakuus. Myös kuluttajansuojalaki edellyttää vakuuden asettamista.

Urakkasopimuksessa kannattaa aina sopia myös toteutusaikataulusta. Viivästyminen voi kertoa taloudellisista vaikeuksista. Jos suoritus viivästyy sovitusta, tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta ja oikeus korvaukseen aiheutuvista vahingoista. Sopimukseen kannattaa ottaa ehto kaavamaisesti laskettavasta viivästyskorvauksesta, jotta suoritus pysyisi aikataulussa. Esim. talopakettikaupassa tilaajalla on suoraan kuluttajansuojalain nojalla oikeus vakiokorvaukseen viivästyksen johdosta, mutta muissakin rakentamissopimuksissa viivästyskorvauksesta kannattaa sopia. 

Urakoitsijalta kannattaa pyytää todistus vastuuvakuudesta, joka korvaa mahdollisia urakkasuorituksen virheitä. Vastuuvakuutus saattaa korvata virheistä aiheutuvia vahinkoja myös konkurssitilanteessa.

Jos rakentaja menee konkurssiin?

Jos urakoitsija menee konkurssiin kesken rakennusurakan, urakkasopimus ei pääty automaattisesti. Konkurssipesällä on mahdollisuus sitoutua urakkasopimukseen ja saattaa urakka loppuun. Käytännössä tämä on kuitenkin harvinaista. Jos konkurssipesä ei sitoudu saattamaan urakkaa loppuun, tilaaja saa purkaa sopimuksen.

Kun maksat vain tehdystä työstä ja mahdollisille ennakkomaksuille on vakuudet, ja pidättäydyt maksuista viivästys- ja virhetilanteissa, et tule konkurssitilanteessa maksaneeksi urakoitsijalle sellaisesta, mitä ei ole vielä tehty ja mitä ei tulla tekemään. Vakuuden antajan on palautettava ennakkomaksu siltä osin kuin suoritusta ei ole tehty.

Urakoitsijan konkurssista seuraa asiakkaalle joka tapauksessa monenlaista harmia, viivästystä ja selviteltävää. Jos urakka jää kesken, on selvitettävä työmaan valmiusaste ja tilattava puuttuvat työt muualta. Töiden loppuunsaattaminen tulee todennäköisesti kalliimmaksi kuin alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan, ja valmistuminen viivästyy. 

Jos tilaajalla on saatavia konkurssipesältä, esim. urakan virheiden vuoksi, tai jos tilaaja on pidättänyt maksuja esim. viivästyksen vuoksi, on saatavat valvottava konkurssissa ja ilmoitettava pesälle mahdollisista saatavien kuittauksista. Jos konkurssipesässä on paljon velkojia ja velkaa, ei yksittäinen asiakas välttämättä saa konkurssipesästä käytännössä mitään, tai korkeintaan vähän.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: