Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Jokamiehenoikeudet turvaavat luonnossa liikkumista

Kesäkaudella monet suuntaavat luontoon mm. retkeilemään, marjastamaan, uimaan ja kalastamaan. Suomessa on laajat jokamiehenoikeudet, jotka turvaavat meidän kaikkien oikeutta luonnossa liikkumiseen riippumatta siitä, kuka alueen omistaa. Jokamiehenoikeudet eivät ole kuitenkaan rajoittamattomia. Jokamiehenoikeuksien käyttämisestä ei saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

Jokamiehenoikeudet perustuvat osittain lakeihin, ja osittain ne ovat ns. tapaoikeutta. Kokosimme tähän kirjoitukseen perustietoa jokamiehenoikeuksista. Joskus raja sallitun ja kielletyn toiminnan välillä voi olla häilyvä. Epävarmoissa tapauksissa on hyvä olla ennakolta yhteydessä alueen maanomistajaan ja sopia asiasta.

Mitä jokamiehenoikeuksien nojalla saa tehdä?

Jokamiehenoikeuksien perusteella saa liikkua jalan, pyörällä tai hiihtämällä luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä. Maastossa saa myös ratsastaa vahingoittamatta maastoa. Moottoriajoneuvolla liikkuminen EI kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin.

Kulkeminen pihamailla, istutuksilla ja viljellyillä pelloilla tai muuten erityiseen käyttöön otetuilla alueilla ei ole sallittua. Esimerkiksi luonnonsuojelualueilla (kansallispuistot, luonnonpuistot, muut suojelualueet) liikkuminen voi olla rajoitettua, esim. sallittua  vain merkityillä poluilla.

Tilapäinen oleskelu ja yöpyminen on sallittua niillä alueilla, joissa kulkeminenkin on sallittua.

Rakennelmien, kuten laavujen, käymälöiden tai nuotiopaikkojen käyttö ei kuulu jokamiehenoikeuteen. Rakennelmien omistaja saa määrätä niiden käytöstä. Yleisillä ulkoilualueilla rakennelmat on yleensä osoitettu yleiseen käyttöön.

Toisten kotirauhaa ei saa häiritä esim. meluamalla tai leiriytymällä liian lähellä asumuksia. Kotirauhan suojaamia alueita ovat esim. asunnot, loma-asunnot, teltat, asuntovaunut, asuttavat alukset ja yksityiset piha-alueet rakennuksineen. Erilaiset liikehuoneistot ja tuotantolaitokset yms. piha-alueineen ovat puolestaan julkisrauhan suojaamia alueita.

Mitä luonnosta saa poimia tai kerätä?

Jokamiehenoikeudella saa poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja. Marjojen ja sienten poimiminen on sallittua myös tulonhankkimistarkoituksessa. 

Jokamiehenoikeuksien nojalla EI saa poimia sammalta tai jäkälää, eikä kaataa tai vahingoittaa puita. Käpyjä ja risuja saa kerätä maasta, mutta ei puusta. Esim. kaarnaa, lehtiä, neulasia tai pihkaa ei saa ottaa ilman maanomistajan suostumusta.

Mitä vesillä saa tehdä?

Jokamiehenoikeudella saa onkia ja pilkkiä sekä veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä.

Muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä varten on maksettava kalastuksenhoitomaksu ja mahdolliset muut kalustusmaksut. Ennen kalastusta on perehdyttävä myös alueellisiin kalastusrajoituksiin. 

Vesillä saa liikkua lähellä rantaakin, mutta toisen kotirauhaa ei saa häiritä myöskään vesialueelta käsin esim. metelöimällä tai tarkkailemalla. Uimaan tai vesille ei voi mennä toisen pihapiirin läpi, mutta muut kuin pihapiiriin kuuluvat tai erityiseen käyttöön otetut rannat ovat yleensä käytettävissä jokamiehenoikeudella. 

Vesistöstä ja luonnon lähteestä saa ottaa vettä henkilökohtaiseen tarpeeseen. 

Mitä ei saa tehdä jokamiehenoikeuksien nojalla?

Avotulta, kuten nuotiota, ei saa koskaan tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Lisäksi on otettava huomioon alueelliset palovaroitukset, joiden aikana avotulta ei saa sytyttää edes maanomistajan luvalla.

Luonnossa liikkuessa ei saa häiritä tai vahingoittaa eläimiä taikka lintujen pesiä tai poikasia.

Ympäristöä ei saa roskata.

Moottoriajoneuvolla ei saa kulkea maastossa.

Voiko jokamiehenoikeuksia rajoittaa?

Maanomistaja saattaa joskus haluta rajoittaa muiden liikkumista alueillaan, mutta jokamiehenoikeuksia ei voi rajoittaa ilman perusteltua syytä. Esim. metsässä kulkemista ei voi kieltää kylteillä tai aitaamalla, ellei siihen ole todellista, maankäyttöön liittyvää syytä. Kieltoon on perusteltu syy esim. luonnonsuojelualueella, maanpuolustukseen liittyvällä alueella tai ampumaradan ympäristössä.

Maanomistaja ei voi esim. varata oman metsänsä luonnonmarjoja tai -sieniä itselleen kieltämällä muilta alueella oleskelun.

Saako yksityistiellä kulkea?

Yksityistiellä saa kulkea jokamiehenoikeudella esim. kävellen tai pyöräillen, mutta ei moottoriajoneuvolla tai hevosajoneuvolla (esim. kärry). Tiellä oleva puomi ei estä jokamiehenoikeuksien käyttöä.

Tieosakkaat tai tiekunta voivat kieltää tien käytön kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla. Käyttörajoitukset tulee merkitä tien varteen kylteillä. Jos tiehen on saatu valtion tai kunnan avustusta, tienpitäjä ei yleensä voi rajoittaa tien käyttöä.

Tilapäinen autolla ja muulla moottoriajoneuvolla ajo yksityisteillä on kuitenkin useimmiten sallittua. Tienpidon kustannuksia lisäävästä käytöstä voidaan periä käyttömaksu.

Kuka saa käyttää jokamiehenoikeuksia?

Jokamiehenoikeudet kuuluvat kaikille, kansalaisuudesta riippumatta.

Esimerkiksi erilaisten luontoon sijoittuvien tapahtumien järjestäminen (urheilukilpailut ja muut tapahtumat) ei välttämättä kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin. Vähänkään epäselvissä tilanteissa on aina syytä olla yhteydessä alueen maanomistajaan.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: