Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Kuka vastaa hiekoitussepelin poistamisesta?

Kevään koittaessa kadut, pihat ja jalkakäytävät sulavat, ja asfaltille jää kerros hiekoitussepeliä. Tuulisella ja kuivalla kelillä hiekka pöllyää ikävästi. Katupöly heikentää ilmanlaatua etenkin kevätkuukausina. Katupölyn sisältämät karkeat ja pienhiukkaset voivat aiheuttaa terveyshaittoja etenkin hengitys- ja sydänsairaille, ikääntyneille ja lapsille, joten hiekan poistaminen ajoissa ja oikeilla menetelmillä on tärkeää. Kuka vastaa sepelin ja hiekan poistamisesta?

Kuka vastaa hiekoitushiekan poistosta kaduilta?

Katujen ja yleisten alueiden, kuten torien, aukioiden ja puistojen, kunnossapidosta vastaa asemakaava-alueella pääsääntöisesti kunta (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta). Kunta huolehtii tällöin myös liukkaudentorjunnasta ja siihen käytetyn hiekan tai sepelin poistamisesta. 

Tontin omistajalle kuuluu lain mukaan kadun puhtaanapito roskista tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Liukkaudentorjuntaan käytettyä ainesta ei kuitenkaan katsota roskaksi, vaan vastuu sen osalta on kunnalla.

Maanteiden kunnossapito kuuluu ELY-keskusten vastuulle. Yksityisteiden kunnossapidosta huolehtivat yksityistiekunnat.

Kuka vastaa hiekoitushiekan poistosta jalkakäytävältä?

Hiekoitussepelin tai -hiekan poistosta ja muusta jalkakäytävien kunnossapidosta asemakaava-alueella vastaa lain mukaan sen tontin omistaja tai haltija, jonka kohdalla jalkakäytävä on. Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena ja huolehtia mm. liukkaudentorjunnasta. Jalkakäytävältä on hiekan tai sepelin lisäksi poistettava sinne kertyneet lumivallit. Kiinteistön haltija vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- ja pyörätien kunnossapito kuuluu lain mukaan kunnalle.

Kunta voi myös päättää ottaa vastuulleen osan jalkakäytävien talvikunnossapidosta. Esim. Tampereen kaupunki on ottanut vastattavakseen useiden pientaloalueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon.

Kuka vastaa hiekoitushiekan poistosta kiinteistöltä?

Piha-alueiden kulkuväylien, parkkialueiden yms. kunnossapito ja siten myös hiekan poisto kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle, esim. taloyhtiölle, liikekiinteistön omistajalle tai omakotitalossa yksityishenkilölle. 

Muista työturvallisuus ja ilmanlaatu

Hiekkaa puhdistettaessa on huolehdittava siitä, että hiekka ei pöllyä.  Esim. lehtipuhaltimen käyttö hiekan poistamisessa on kielletty useiden kaupunkien ja kuntien ympäristönsuojelumääyksissä. Tämä on myös työturvallisuuskysymys.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen artikkelin mukaan korkeat katupölypitoisuudet voivat aiheuttaa terveellekin ihmiselle ärsytysoireita, kuten nuhaa, yskää, kurkun karheutta sekä silmien kutinaa ja kirvelyä. Kroonisia hengityselin- ja sydänsairauksia sairastavat henkilöt, kuten astmaatikot sekä sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastavat, ovat alttiita vakavammille vaikutuksille. Heillä katupöly voi pahentaa perussairautta jopa niin paljon, että tarvitaan sairaalahoitoa.

Entä jos hiekanpoisto laiminlyödään?

Entä jos hiekoitushiekka jää jalkakäytävälle tai parkkipaikalle tarpeettoman pitkäksi aikaa ja pölyää ympäristöön? Kunnan nimeämä viranomainen (lautakunta) valvoo laissa säädettyjen kadun kunnossapitovelvollisuuksien noudattamista ja voi velvoittaa kiinteistön omistajan tai haltijan tarvittaessa toimenpiteisiin. Jos hiekoitushiekkaa poistetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä kielletyllä tavalla, esim. lehtipuhaltimella, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua asiaan. 

Vaikka katupöly lisää ilmansaasteita ja voi aiheuttaa oireilua, sen aiheuttamista terveysoireista tuskin voi saada korvausta. Syy-yhteyttä tietyn alueen hiekan ja henkilön oireiden välillä on mahdoton osoittaa. 

Lue lisää:

Kuka korvaa liukastumisvahingot?

Omakotitaloasujan vastuu liukkaudesta ja lumen putoamisesta aiheutuvista vahingoista

Katolta putoaa lunta - kuka vastaa?

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: