Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Kompostista on ilmoitettava

Tämän kevään aikana uutisotsikoissa on kerrottu, että kotikomposteista on ilmoitettava viranomaisille ja kotipihaan voi tupsahtaa kompostitarkastaja (linkki Iltasanomien artikkeliin). Mistä oikein on kyse? 

Vaikka äkkiseltään kompostien tarkastajaa voisi luulla aprillipäivän uutiseksi ja komposteja koskeva ilmoitusvelvollisuus vaikuttaa tarpeettomalta byrokratialta, on uusien säännösten taustalla hyvä tarkoitus. Jätelakia ja -asetusta on uudistettu viime vuonna siten, että jätteet on jatkossa lajiteltava ja hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin. Asumisessa syntyvien eri tyyppisten jätteiden erilliskeräystä lisätään vaiheittain. Uudistuksen taustalla on EU:n jätesääntely.

Biojäte voidaan kompostoida tai kerätä kiinteistöiltä 

Biojätteen erilliskeräys on tulossa siirtymäajan jälkeen pakolliseksi kaikilla taajama-alueiden (yli 10.000 asukasta) asuinkiinteistöillä ja pienemmissä taajamissa (vähintään 200 asukasta) vähintään 5 asunnon kiinteistöillä. Kunta voi jätehuoltomääräyksillä laajentaa erilliskeräystä myös taajama-alueiden ulkopuolelle. Biojätteen erilliskeräykseen ei tarvitse osallistua, jos kiinteistöllä kompostoidaan biojätteet asianmukaisesti ja siitä on ilmoitettu viranomaiselle. Jo aikaisemminkin kompostoinnista ilmoittamalla on saattanut saada pidennystä sekajäteastian tyhjennysväliin. Komposti-ilmoitusten avulla pyritään lisäksi seuraamaan biojätteen kierrätysastetta.

Kompostointia kutsutaan lakikielellä "biojätteen kiinteistöllä tapahtuvaksi pienimuotoiseksi käsittelyksi". Biojäte tarkoittaa jätelain mukaan mm. biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä puutarha- ja puistojätettä.

Jäteasetuksessa on kriteereitä jätteiden käsittelylle omalla kiinteistöllä. Jos kompostissa on muutakin kuin pelkkää puutarhajätettä, kompostin on mm. oltava suljettu, haittaeläinten pääsy sinne on estettävä, komposti on tarvittaessa lämpöeristettävä ja syntyvä lopputuote on hyödynnettävä.

Mitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Kompostoinnin ilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa kaikkia asuinkiinteistöjä, niin omakotitaloja, taloyhtiöitä kuin vapaa-ajan asuntojakin. Pelkän puutarhajätteen pienimuotoisesta kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa viranomaiselle. Sen sijaan ruuantähteiden yms. elintarvikejätteiden kompostoinnista on tehtävä ilmoitus. 

Mitä ilmoitus sisältää?

Alueellisilla jäteviranomaisilla tulee olemaan omat ilmoituslomakkeensa, joita ei ole vielä julkaistu kaikilla alueilla. Esim. Uudenmaan jätelautakunnan lomake löytyy sivulta https://www.ujlk.fi/lomakkeet/.

Jäteasetuksen mukaan ilmoituksen on sisällettävä vähintään kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön tiedot, rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä, jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot sekä käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä.

Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta tulee asetuksen mukaan ilmoittaa 2 kk kuluessa. Tiedot kootaan ns. kompostirekisteriin. Ilmoitus on päivitettävä 5 vuoden välein. 

Voiko pihaani tulla kompostitarkastaja?

Voi, sillä lain mukaan kompostointia voidaan valvoa tarkastuskäynneillä. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole tähän velvollisuutta ja kovin laajaa valvontaa tuskin suoritetaan. Tarkastusten toteuttaminen riippuu paikallisten viranomaisten resursseista. Jos kompostoinnissa havaitaan puutteita, viranomainen ohjeistaa korjaamaan puutteet. Tarvittaessa viranomainen voi antaa tarkastuksen perusteella määräyksiä tai kieltää kompostin käytön. 

Milloin uudistus tulee voimaan?

Jätelainsäädännön uudistukset tulevat voimaan vaiheittain. Kompostoinnin ilmoitusvelvollisuuden alkamisajankohta määrätään kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Esim. Uudenmaan jätelautakunnan alueella kompostien ilmoitusvelvollisuus alkaa 1.9.2022 ja Tampereen seudun alueellisen jätelautakunnan kunnissa ilmoitusvelvollisuus alkaa 1.1.2023. 

Biojätteen erilliskeräys on järjestettävä valtakunnallisesti taajama-alueilla kaikissa vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöissä viimeistään 1.7.2022 alkaen ja kaikissa asuinkiinteistöissä yli 10.000 asukkaan taajamissa viimeistään 19.7.2024 alkaen. 

Myös pienmetalli-, lasipakkaus-, kartonkipakkaus- ja muovipakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat vaiheittain vähintään 5 asunnon kiinteistöillä. Monissa taloyhtiöissä saatetaankin tarvita uusia keräysastioita eri jätelajeille. Tarkemmat aikataulut selviävät paikallisista jätehuoltomääräyksistä.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: