Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

KHO: Lyhytkin oman asunnon vuokraaminen voi vaikuttaa luovutusvoittoveroon

KHO antoi tällä viikolla vuosikirjapäätöksen 2021:75 lyhytaikaisen oman asunnon vuokrauksen vaikutuksesta oman asunnon myyntivoittoverotukseen. Päätös vaikuttaa merkittävästi oman asunnon luovutusvoittoverotukseen. Päätöksen johdosta lyhytkin asunnon vuokraaminen katkaisee verovelvollisen kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan, mikä on yksi luovutusvoittoverovapauden edellytyksistä.

Oman asunnon luovutusvoitto on verosta vapaa, jos verovelvollinen on omistanut asunnon/rakennuksen tai sen osan vähintään 2 vuoden ajan ja käyttänyt asuntoa omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuoden ajan omana tai perheensä vakituisena asuntona. (tuloverolaki 48 § 1 mom. 1-kohta)

KHO:n päätös koski tilannetta, jossa A aikoi vertaisvuokrata oman asuntonsa lomansa ajaksi, korkeintaan 2 viikoksi, ennen kuin verovapauden  edellytykseksi säädetty 2 vuoden yhtäjaksoinen asumisaika oli täyttynyt. A haki keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua siitä, miten lyhytaikainen vertaisvuokraus vaikuttaa luovutusvoittoverotukseen asuntoa myytäessä.

KHO totesi ennakkoratkaisussaan, että lyhytaikainenkin vuokraus katkaisee kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan, joka on yksi oman asunnon verovapaan luovutuksen edellytyksistä.

Kun verovelvollinen vuokraamalla luovuttaa asuntonaan käyttämänsä huoneiston hallinnan, hän ryhtyy käyttämään huoneistoa tulonhankkimistoiminnassaan. Asuntoa ei tänä aikana käytetä tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla verovelvollisen vakituisena asuntona, joten säännöksessä tarkoitettu kahden vuoden yhtäjaksoinen asumisaika katkeaa. Asiaa ei ole arvioitava toisin pelkästään vuokrauksen lyhyen keston perusteella.

KHO:n päätös kumosi keskusverolautakunnan asiasta antaman päätöksen, jossa katsottiin, ettei lyhytaikainen vuokraus olisi katkaissut verovelvollisen asumisaikaa.

Kommentti

Päätös voi aiheuttaa yllättäviä myyntivoittoveroseuraamuksia sellaisille, jotka ovat esimerkiksi vuosittain vertaisvuokranneet asuntonsa lomansa ajaksi, eikä 2 vuoden yhtäjaksoinen asumisaika siten täytykään.

Jatkossa kannattaa harkita tarkkaan, kannattaako omaa asuntoa vuokrata lomansa ajaksi, jos ei ole jo jossakin vaiheessa asunut asunnossa yhtäjaksoisesti 2 vuotta, tai jos ei aio jatkossa asua asunnossa vähintään 2 vuotta ennen sen myyntiä.

Sinänsä päätös ei estä vuokraamasta alle puolta asunnosta loman ajaksi, sillä verovelvollisen on käytettävä vähintään puolta asunnosta omana tai perheen asuntona. Tällöin kannattaa tarkkaan harkita, miten asia kirjataan vuokrasopimukseen.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: