Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Hyvä vuokratapa - mikä se on?

Moni on kuullut hyvästä rakennustavasta tai hyvästä välitystavasta, mutta hyvä vuokratapa ei ehkä ole niin laajasti tunnettu. Hyvää vuokratapaa voivat hyödyntää sekä vuokranantajat että vuokralaiset, kun ovat solmimassa vuokrasopimusta, tai kun vuokrasuhteen aikana eteen tulee ongelmatilanteita.

Mikä on hyvä vuokratapa?

Hyvä vuokratapa on suosituskokoelma, joka auttaa asuinhuoneiston vuokrasuhteen osapuolia vuokrauksen aikana eteen tulevissa kysymyksissä. Hyvässä vuokratavassa on sekä käytännönläheisiä ohjeita tilanteisiin, joihin ei löydy ratkaisua lainsäädännöstä tai vuokrasopimuksen ehdoista, että asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL) käytännön soveltamiseen liittyviä ohjeita. 

Lisäksi vuokrasuhteen osapuolet voivat jo ennakolta pyrkiä järjestämään vuokrasuhteen mahdollisimman toimivaksi hakemalla hyvästä vuokratavasta tietoa suositelluista käytänteistä.

Hyvä vuokratapa on laadittu kymmenen vuokraustoiminnan ja asumisen toimialalla toimivan järjestön yhteistyönä ja päivitetty versio siitä on julkaistu viimeksi vuonna 2018.

Mihin kysymyksiin hyvä vuokratapa tarjoaa ohjeita ja suosituksia?

Hyvä vuokratapa kattaa koko vuokrasuhteen elinkaaren aina vuokrausilmoituksen tekemisestä ja vuokrasopimuksen laatimisesta loppusiivoukseen ja poismuuttopäivään asti. Hyvästä vuokratavasta löytyy ohjeita ja perustietoa mm. asunnon kunnon hoitamisesta, vakuudesta, remonteista, vuokran korottamisesta ja vuokrasopimuksen päättämisestä. 

Esimerkiksi häiritsevän elämän osalta hyvä vuokratapa avaa sitä, missä kulkee tavanomaiseen asumiseen kuuluvien äänten ja häiritsevän elämän viettämisen raja. Lisäksi hyvä vuokratapa mainitsee sopimuksen irtisanomisen ja purkamisen vuokranantajan mahdollisina keinoina puuttua vuokralaisen jatkuvaan häiritsemän elämän viettämiseen.

Vuokrasuhteen lisäksi suositus sisältää ohjeita, jotka edesauttavat mahdollisimman hyvien naapuruussuhteiden sekä viihtyisän elinympäristön luomisessa sekä ylläpitämisessä.

Mitä hyötyä hyvästä vuokratavasta on?

Hyvän vuokratavan tavoitteena on sujuvien ja reilujen vuokrasuhteiden edistäminen. Vaikka huoneenvuokraustoimintaa koskeva asuinhuoneiston vuokralaki (AHVL) säänteleekin vuokrasuhteiden ehtoja yksityiskohtaisesti, ei sekään kykene huomioimaan kaikkia vuokrauksessa eteen tulevia tilanteita. Myöskään vuokrasopimusta laatiessa ei aina osata ennustaa kaikkia kysymyksiä, joista olisi hyvä etukäteen sopia. Lakipykälät voivat olla maallikolle vaikeaselkoisia, joten eri tilanteita koskevat vastuukysymykset tai esimerkiksi muuttopäivän määräytyminen voi olla esitetty selkeämmin hyvässä vuokratavassa. 

Yllättävän tilanteen sattuessa kohtuullista sekä molemmat osapuolet huomioivaa ratkaisua voi hakea hyvästä vuokratavasta. Toimialakohtaisten suositusten käyttäminen lakia ja sopimusehtoja tukevana, nk. sallittuna oikeuslähteenä on tavanomaista myös muilla aloilla. 

Vuokrasuhteella on yleensä myös sen osapuolille, etenkin vuokralaiselle, suuri henkilökohtainen merkitys, sillä vuokralainen solmii vuokrasopimuksen yleensä hankkiakseen itselleen kodin. Myös vuokranantajan etu on, että vuokrasuhde sujuu ongelmitta ja kumpikin osapuoli hoitaa omat velvollisuutensa. Tämä vuoksi on tärkeää, että toimialalla tehdään töitä sen eteen, että vuokralaisen ja vuokranantajan yhteispeli olisi mahdollisimman sujuvaa ja ongelmatonta.

Missä hyvään vuokratapaan voi tutustua?

Hyvä vuokratapa -ohjeistus löytyy sen laatimisessa mukana olleiden järjestöjen, mm.  Suomen Vuokranantajat ry:n sekä Vuokralaiset ry:n kotisivuilta.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut juristiharjoittelija Elina Poikonen.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: