Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Blogivieras: Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonnasta saa neuvoja sisäilma-asioihin

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonnan asiantuntija Kirsi Säkkinen kertoo blogitekstissään liiton toiminnasta suomalaisten ja kotien sisäilman hyväksi.  

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 

Mitä sisäilma- ja korjausneuvonta on? 

Puhtaan ilman hengittäminen, hengitysterveys ja hyvä sisäilma kuuluvat jokaiselle. Hengitysliitto toimii aktiivisesti tarjoamalla sisäilma- ja korjausneuvontaa kodin sisäilmaa koskevissa asioissa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää sisäilmaongelmia. 

Neuvomme tavallisia kansalaisia sisäilmaan liittyvissä tilanteissa ja kysymyksissä, jotka koskevat sisäilman laatua, sisäilmaongelmien selvittämistä, korjauksia ja rakentamista. Saamme vuosittain puhelimitse ja sähköpostitse yli pari tuhatta yhteydenottoa. Neuvontapuhelimeen voi soittaa neljänä päivänä viikossa, puhelusta peritään vain operaattorin veloittama maksu – itse neuvonta on maksutonta. Tapaamme sisäilmakysymyksiä pohtivia myös kasvokkain erilaisissa rakentamisen ja asumisen messutapahtumissa.  

Järjestämme suurimman osan luennoistamme nykyisin verkossa, niiden tallenteet ovat katsottavissa YouTubesta. Vierailemme vuosittain myös eri puolella Suomea paikallisten Hengitysyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Hengitysliiton verkkosivuilta www.hengitysliitto.fi löytyy paljon tietoa, ohjeita ja oppaita käytännönläheisessä muodossa esimerkiksi kodin sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä, ilmanvaihdosta, kosteusvaurioista sekä kodin huoltamisesta ja kunnossapidosta. Ylläpidämme myös Hometalkoot -verkkosivustoa, jonka omistaa Ympäristöministeriö.  

Sisäilma- ja korjausneuvonnassa otamme kantaa rakentamiseen ja sisäilmaan vaikuttaviin poliittisiin päätöksiin ja lainsäädännön valmisteluun. Olemme mukana Terveet tilat 2028-ohjelmassa. Hengitysliitto tarjoaa järjestötoimintansa puitteissa myös vertaistukea sisäilmasta oireileville sekä tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä myös hengitysterveyden näkökulmasta. 

Mikä ihmisiä kiinnostaa? 

Pääosa saamistamme yhteydenotoista koskee erilaisia koteja omakotitaloista osakehuoneistoihin ja vuokra-asunnoista vapaa-ajan asuntoihin. Ihmisiä mietityttää erityisesti sisäilma ja sen laatu, mahdolliset sisäilmaongelmat ja niiden selvittäminen sekä kosteus- ja homevauriot.  

Meiltä halutaan kysyä neuvoa usein siihen, mistä jatkuva tunkkainen sisäilma tai outo haju kodissa voi johtua tai miten ilmanvaihdon pitäisi toimia. Monia ihmisiä mietityttää myös se, miten sisäilmaongelmaa on hyvä lähteä selvittämään ja mistä löytyy luotettavia asiantuntijoita.  

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonta vastaa myös kysymyksiin remonteista ja rakentamisesta silloin, kun niihin liittyy sisäilmavaikutuksia. Vinkit siitä, mitä asukas voi itse tehdä tilanteessa, milloin kannattaa kääntyä vuokranantajan tai taloyhtiön puoleen ja milloin paikalle tarvitaan asiantuntijaa tai viranomaista tulevat monelle kysyjälle tarpeeseen.  

Meiltä kysytään myös asuntokauppatilanteista asunnon sisäilman ja kunnon näkökulmasta. Muistutamme perehtymään asuntoon huolellisesti ja teettämään taloon asuntokaupan kuntotarkastuksen tarvittavine lisätutkimuksineen ennen ostopäätöstä. Asiat sujuvat helpoiten, kun kaikki kaupan osapuolet ymmärtävät kuntotarkastusten- ja tutkimusten sisällön ja johtopäätökset.   

Neuvontamme on luonteeltaan yleisasiantuntemuksen jakamista sisäilmakysymyksissä, joissa pyrimme ohjaamaan kysyjän ajantasaisen ja oikean tiedon lähteille. Meiltä kysytään hyvin laajasti erilaisia ja eritasoisia kysymyksiä, mutta suoria vastauksia emme aina voi yksittäistapauksiin antaa.  

Neuvontamme on puolueetonta. Se perustuu tutkittuun ja yleisesti hyväksyttyihin ohjeisiin ja menetelmiin. Emme suosittele suoraan yksittäisiä toimijoita, yrityksiä tai tuotteita, mutta kerromme mistä kysyjä voi löytää esimerkiksi sertifioituja asiantuntijoita.  

Miksi sisäilma- ja korjausneuvonta on tärkeää? 

Vaikka ihmisten sisäilmatietous on lisääntynyt ja erilaista informaatiota on verkossa paljon saatavilla, henkilökohtaiselle neuvonnalle on edelleen paikkansa. Asiat ja tilanteet yhteiskunnassa, asumisessa ja rakentamisessa muuttuvat. Uudet trendit, menetelmät ja pinnalle nousseet tekijät herättävät kysymyksiä. Välillä kysyjillä on vaikeuksia hahmottaa, mikä tieto on oikeaa ja luotettavaa ja mikä ei. Erityisesti he kaipaavat puolueetonta tietoa.  

Kannustamme olemaan meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä, eikä vasta sitten, kun kysyjä on syvällä sisäilmaongelmatilanteessa. On palkitsevaa, jos voimme neuvoillamme ehkäistä ongelmien syntymistä. Monella on vaikeassa tilanteessa tarve kertoa, keskustella ja pohtia yhdessä vaihtoehtoja asiantuntijan kanssa. Kyvystämme kuunnella saamme positiivista palautetta, vaikka valmiita ratkaisuja ei olisikaan tarjolla. Sekä kysyjät että me neuvojat itse koemme neuvonnan tärkeäksi ja hyödylliseksi työksi, josta voimme tuntea ylpeyttä. Se on monesti myös paras kiitos.  

Kirsi Säkkinen 

FM, RTA, sisäilma-asiantuntija 

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapalvelut

Hengitysliiton kodin sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin: 020 757 5181 (ma-to klo 9-15)

Kirsi Säkkinen työskentelee sisäilma-asiantuntijana Hengitysliitossa. Hän on pohjakoulutukseltaan filosofian maisteri (pääaineena kemia), minkä lisäksi hän on sertifioitu rakennusterveysasiantuntija. Aiemmin Kirsi on työskennellyt Työterveyslaitoksella sisäilma-asiantuntijana.

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: