Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Harjoittelijana Asianajotoimisto Alfan kiinteistö- ja hometiimissä

Kirjoittanut Tiina R

Aloitin syksyllä 2018 työskentelemään maisteriopintojeni ohella lakimiesharjoittelijana Alfan asunto- ja kiinteistökauppariitoihin sekä kosteus- ja homevaurioihin erikoistuneessa tiimissä. Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, mutta etäopiskelumahdollisuuden myötä minulla on ollut mahdollista työskennellä Tampereella.

Työskentelen Alfassa kolmena päivänä viikossa ja tehtävänäni on avustaa tiimin juristeja valmistellen heille erilaisia asiakirjoja sekä kirjelmiä. Harjoittelijana ole päässyt mukaan kehittämään myös Talojuristit –blogia. Kirjallisten työtehtävien ohella olen päässyt seuraamaan neuvotteluita ja tutustumaan lakimiehen arkeen myös toimiston ulkopuolella, kuten katselmuksessa. Vaikka juridiikka on yksi pääelementti asianajotoimiston arjessa, koostuu toimistoarki muistakin palasista.

Uutena työntekijänä oli mahtavaa huomata, että minut on otettu osaksi toimistoa, eikä ilmapiiri Alfassa ole turhan jäykkä. Töitä tehdään tehokkaasti ja asiantuntemuksella, mutta kuitenkin rennolla meiningillä.

Ennen Alfaan siirtymistä tietämykseni asunto- ja kiinteistökauppariitoihin pohjautui ainoastaan yliopistossa opittuihin asioihin, eikä minulla ollut käytännön kokemusta eri vuosikymmenien riskirakenteista, purkukuntoisista asunto-osakeyhtiön rakennuksista tai terveyshaittaa aiheuttavista mikrobeista. Havaitsin, että tehtävien laadukkaaseen hoitamiseen ei riitä pelkkä asuntokauppalain ja maakaaren säädösten hallitseminen, vaan täytyy ymmärtää myös laajasti muun muassa kosteus- ja mikrobivaurioiden syitä ja korjaustarpeita sekä rakennustekniikkaa. Alfassa minua haluttu aidosti kouluttaa tulevaisuuteni kannalta ja olen päässyt kehittämään opiskelussa oppimiani juridisia taitoja käytännön näkökulmasta kosteus- ja homevauriogurujen opastuksessa.

Yksi antoisa osa harjoitteluani on ollut Pro gradu –tutkielmani aiheen löytäminen, johon olen saanut vinkkejä ja käytännön näkökulmia juristeiltamme. Pro gradu –tutkielmani aiheena on ”Asunto-osakeyhtiön rakennuksen purkaminen asuntokauppariidan kohteena”. Tutkielmani valmistumisen myötä elämänvaiheeni opiskelijana ja harjoittelijana on laitettu pakettiin.

Vuoden aikana olen havainnut, etteivät asunto- ja kiinteistökauppariidat ole yksiselitteisiä ja asian lopputuloksen ennustaminen jutun alkumetreillä ei ole täysin mahdollista. Vaikka juridiikka oikeudellisissa ongelmissa pysyy samana, jokaisen asian tapauskohtaisuus vaikuttaa asian kannalta olennaisesti tapauksen luonteeseen. Lisäksi riidan kohteena on yleensä koti, joka on yksi ihmisen tärkeimmäksi koetuista asioista elämässä. Asuntokauppaan on kohdistettu paljon odotuksia sekä ostajan että myyjän näkökulmasta, eikä tunteilta voida asiassa välttyä.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: