Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Avustuksia maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen tai alueen puhdistamiseen

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää vuoden 2020 alusta lähtien avustuksia maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen. Valtionavustusten myöntäminen perustuu 1.1.2020 voimaan tulevaan lakiin pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (ns. PIMA-tukilaki) sekä vastaavan nimiseen valtioneuvoston asetukseen (ns. PIMA-tukiasetus). Asetus koskee valtionavustuksia vuosina 2020-2022.

Valtionavustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti muulle kuin pilaantumisen aiheuttajalle. Ensinnäkin avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville, aiheuttajaa ei tavoiteta tai pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan toimen kustannuksista. Kuitenkin poikkeuksellisesti, mikäli kunnan katsotaan olevan pilaantumisen aiheuttaja, kunnalle voidaan myöntää avustusta vanhan suljetun ympäristö- tai terveysriskiä aiheuttavan kaatopaikan alueen tilan selvittämisestä ja puhdistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Toisena avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on oltava hakijalle ilmeisen kohtuutonta (PIMA-tukilaki 6 §). 

Valtionavustus voi kattaa pilaantuneisuuden selvittämisen tai pilaantuneen alueen puhdistamisen kustannukset osaksi tai kokonaan. Avustusta ja sen määrää harkitessa viranomaisen on otettava huomioon muun muassa vaaran tai haitan vakavuus tai todennäköisyys, toimen kiireellisyys ja toimeen saadut muut julkiset varat. Vuosien 2020-2022 PIMA-tukiasetuksen mukaan avustusta voidaan myöntää pilaantumisen selvittämiseen enintään 50 %:a ja puhdistamiseen enintään 40 %:a hyväksytyistä kuluista. Avustus voi olla poikkeustapauksissa tätä suurempi, mm. kohtuuttomuusperusteella.

Valtionavustus ei ole ainoa PIMA-tukilain mukainen tukimuoto. Pirkanmaan ELY-keskus myös neuvoo avustuksen hakijoita ja voi tarvittaessa antaa myös maksullista asiantuntijapalvelua. Näiden lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus voi kustannuksellaan järjestää alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen, jos valtionavustuksen myöntämiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.

Lisätietoa avustuksesta:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2019/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/pirkanmaan-ely-keskus-myontaa-pima-avustuksia-1-1-2020-alkaen

https://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM008:00/2019

 

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: