Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Aurinkosähköä taloyhtiöön?

Sähkön hinta on noussut voimakkaasti, mikä on saanut monet pohtimaan säästökeinoja. Yksi keino sähkölaskun pienentämiseen on kiinteistölle asennettavat aurinkopaneelit. Sähkön hinnannousu on lisännyt aurinkopaneeleiden taloudellista kannattavuutta. Monet valitsevat aurinkopaneelit myös ympäristösyistä, sillä aurinko on uusiutuva energianlähde ja aurinkopaneelit vähentävät riippuvuutta fossiilisesta energiasta.

Asunto-osakeyhtiö tai osa sen osakkaista voi perustaa paikallisen energiayhteisön tai ns. aktiivisten asiakkaiden ryhmän, joka hankkii aurinkopaneelijärjestelmän. Viime vuosien säädösuudistukset mahdollistavat sen, että energiayhteisö tai asiakasryhmä voi käyttää aurinkovoimalla tuottamansa sähkön itse verottomasti ja myydä yli oman tarpeen tuotettua sähköä jakeluverkkoon.

Miten paikallinen energiayhteisö toimii?

Aurinkopaneeleilla tuotettu energia jaetaan energiayhteisössä sen jäsenten kesken, mikä pienentää jäsenten sähkölaskua. Yhteisö päättää jako-osuudet, joiden mukaisesti sähköntuotanto kohdennetaan sen jäsenille. Taloyhtiössä sähköntuotanto voidaan jakaa yhtiön ja osakkaiden kesken.

Kaikkein kannattavinta aurinkosähkö on silloin, kun energiayhteisö käyttää tuottamansa sähkön itse. Itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä ei tarvitse maksaa sähköyhtiöiden verkkopalvelumaksua, energiamaksua tai veroja.

Jos sähköä tuotetaan enemmän kuin yhteisö kuluttaa, ylijäämätuotanto voidaan varastoida paikallisesti tai syöttää jakeluverkkoon ja myydä sähkönmyyjälle. Sähkön myynnistä on tehtävä tuotantosopimus sähkönmyyjän kanssa. Jakeluverkkoon syötetystä ylijäämäenergiasta maksetaan verkkoyhtiön palvelumaksu, mutta ei sähköveroa. Energiayhteisö päättää, miten jakeluverkkoon syötetty sähkön määrä jaetaan energiayhteisön sisällä.

Viime vuoden säädösuudistus mahdollistaa nykyisin sähkön tuotannon ja kulutuksen netotuksen ja hyvityslaskennan, mikä osaltaan parantaa aurinkopaneelien kannattavuutta. Energiayhteisön sähkön tuotantoa ja kulutusta arvioidaan tietyn mittausjakson (tällä hetkellä 1 tunti) sisällä, jolloin ne lasketaan yhteen ja huomioidaan verkkoyhtiön hyvityslaskennassa. Tällä hetkellä paikalliset verkkoyhtiöt voivat tarjota netotusta ja hyvityslaskentaa vapaaehtoisesti, mutta palvelu tulee voimaan valtakunnallisesti 1.1.2023 mennessä.

Päätöksenteko taloyhtiössä

Jos taloyhtiö päättää hankkia aurinkopaneelijärjestelmän, yhtiön osakkeenomistajat muodostavat energiayhteisön. Lainsäädäntö mahdollistaa myös kiinteistöjen rajat ylittävän energiayhteisön.

Taloyhtiö voi päättää aurinkopaneelien hankinnasta yhtiökokouksessa. Jos sähköä on tarkoitus tuottaa pääasiassa yhtiön/asukkaiden omaan käyttöön, voidaan katsoa kyseessä olevan tavanomaista tasoa oleva uudistus, joka voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä.

Jos aurinkopaneelit mitoitetaan siten, että sähköä on tarkoitus tuottaa merkittävästi yli oman kulutuksen eli myyntitarkoituksessa, voidaan katsoa, että kyseessä on tavanomaisen tason ylittävä uudistus. Päätös yhtiön tilojen käyttämisestä tällaiseen uudistukseen vaatii yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistön. Tällaisessa tilanteessa aurinkopaneeleista yhtiölle aiheutuvien kulujen kattamiseksi peritään yhtiövastiketta vain siihen suostuneilta osakkeenomistajilta ja heidän osakkeidensa uusilta omistajilta. Kulut jaetaan näiden osakkaiden kesken yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti.

Aurinkopaneelijärjestelmä on mahdollista toteuttaa myös ilman taloyhtiötä, joidenkin aktiivisten osakkeenomistajien hankkeena, joista käytetään asetuksessa nimeä ”aktiivisten asiakkaiden ryhmä”.  Aurinkopaneelien asentaminen taloyhtiön kiinteistölle/rakennukseen edellyttää kuitenkin taloyhtiön hyväksyntää. Asiasta voidaan päättää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Tässä tapauksessa hankkeen kaikki kustannukset ja hyödyt jakautuvat aktiivisten asiakkaiden ryhmän jäsenille.

Käytännön kysymyksiä

Ennen aurinkopaneeleiden hankintaa on syytä selvittää, onko niitä ylipäätään teknisesti mahdollista sijoittaa kiinteistölle ja kannattavatko ne taloudellisesti. Sähköyhtiöt mainostavat kovasti aurinkopaneeleiden taloudellista kannattavuutta, mutta kannattavuus riippuu kiinteistökohtaisista olosuhteista. Paneeleiden tuotantomäärään voi vaikuttaa mm. ilmansuunta, ympäristön puut ja muut varjoalueet. Hankkeen kannattavuuteen vaikuttaa myös paneeleiden hankintahinta, käyttökustannukset, rahoituskulut, kiinteistön sähkönkulutus ja sähkön hinta.

Suurin hyöty saadaan, kun energiayhteisö käyttää tuottamansa sähkön itse. Ylijäämätuotannon myynti ei ole yhtä kannattavaa, mutta nykyisellä hintatasolla sähköstä maksetaan hyvin ja myynnin kannattavuus on parantunut. Ylijäämätuotantoa voi syntyä esim. aurinkoisena päivänä, kun sähköä tuotetaan ja kulutetaan eri aikaan. Esim. keskellä päivää taloyhtiön sähkönkulutus voi olla vähäistä ja aurinkopaneelien tuotanto korkea.  Jos sähköä kulutetaan pääasiassa taloyhtiössä iltaisin, eikä kulutusta voida esim. ajastaa päiväajalle, voi aurinkopaneelien hyöty jäädä vähäiseksi, ellei myydystä ylijäämäsähköstä makseta hyvin. Sähköyhtiöt ostavat sähköä tuntikohtaiseen sähkön spot-hintaan, joka on ollut korkeimmillaan päiväaikaan.

Paikallinen jakeluverkkoyhtiö vastaa sähkönsiirrosta ja -mittaroinnista sekä pientuotantolaitteiston (aurinkopaneelien) verkkoon liittämisestä. Jakeluverkkoyhtiötä ei voi vaihtaa eikä kilpailuttaa.

Sähkön vähittäismyyjä myy sähköenergiaa sähkön käyttäjille ja toimii aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön ostajana. Sähkön myyjiä voi kilpailuttaa ja vaihtaa.

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: