Asunnon ostajan ja myyjän tietopankki

Asianajotoimisto Alfa Oy

Tämä on Asianajotoimisto Alfan talojuristien blogi, jota kirjoittavat asianajajat Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila.

Ilmoittaudu maksuttomiin webinaareihimme Tilaa maksuttomia oppaitamme

Blogivieras: Asunnon kloorianisolit - vika vai ominaisuus

Blogivieras tutkija, FT Arja Asikainen Labroc Oy:stä kirjoittaa kloorianisoleista, joita pidetään tunkkaisen "mummon mökin hajun" aiheuttajina. 

Terveydensuojelulaissa ja asumisterveysasetuksessa määritellään useita fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä, joiden esiintyminen tai toimenpiderajojen ylittyminen velvoittaa rakennuksen omistajaa selvittämään mahdollista terveyshaittaa sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Omistajan vastuulla on myös poistaa tai rajoittaa selvityksessä havaitut tekijät. Asumisterveysasetuksessa määritellään myös, että ”Muista kuin tässä asetuksessa mainituista altisteista aiheutuvaa terveyshaittaa on arvioitava tapauskohtaisen riskin perusteella.” Näiden velvoitteiden myötä asuntojen kuntotutkimukset ovatkin nykyisin hyvin yleisiä ja aihepiirin parissa työskentelee laaja joukko asiantuntijoita.

Kloorianisolit

Viime vuosikymmenen aikana yhtenä asunnoissa esiintyvänä hajun aiheuttajana ovat nousseet esille kloorianisolit. Kloorianisolit muodostuvat kloorifenoleista kosteuden ja mikrobitoiminnan seurauksena. Kloorifenoleita on päätynyt Suomen rakennuskantaan puumateriaalin sinistymisen estoon käytettynä kyllästeenä pääsääntöisesti 1930-1980 luvuilla. Kyllästystapoina on ollut kokonaisten tukkien upottaminen, sively ja ruiskutus 1. Kyllästettyä puuta on käytetty erityisesti lattiarakenteiden kantavissa rakenteissa, seinien alaohjauspuissa, kattorakenteissa ja purueristeissä.

Yleisimmin sisäilmassa esiintyy kolmea kloorianisoliyhdistettä: 2,4,6-triklooriansioli, 2,3,4,6-tetrakloorianisoli ja pentakloorianisoli. Kloorianisolit haisevat tunkkaiselle ”mummon mökille” ja usein haju liitetäänkin homeen hajuun. Hajun aistiminen on hyvin yksilöllistä, mutta joidenkin kloorianisoliyhdisteiden hajukynnykset ovat hyvin matalat. Tästä syystä jotkut voivat haistaa ne sisäilmassa jo hyvin matalissa pitoisuuksissa. Nykytiedon mukaan kloorianisolit eivät aiheuta matalina pitoisuuksina terveyshaittaa, mutta korkeina pitoisuuksina voivat aiheuttaa stressiperäisiä ärsytysoireita 2. Haju käsitetään tämän hetken tiedoilla siis viihtyvyyshaitaksi 3.

Vika vai ominaisuus?

Kloorianisolien muodostuminen vaatii kosteutta ja mikrobeja. Tämän hetken tiedoilla vaikuttaa siltä, että muodostuminen ei kuitenkaan vaadi kosteusvauriotyyppistä korkeaa kosteusrasitusta ja mikrobitoimintaa, vaan siihen riittää vähäisempikin kosteus ja matalat mikrobipitoisuudet. Kloorianisolit myös siirtyvät helposti ilman välityksellä alkuperäisestä muodostumispaikasta muihin rakennusmateriaaleihin ja rakennuksessa olevaan irtaimistoon. Kloorianisolien muodostumista ja sen seurauksia tuskin kukaan osasi ennakoida, kun kloorifenolikyllästeet otettiin käyttöön.

Jos rakennuksesta havaitaan hajun ja analyysituloksen perusteella kloorianisoleja, on tilanne korjausrakentamisen kannalta haastava ja vaatii pureskelua tapauskohtaisesti. Ongelman käsittelyyn ei ole tarjolla selkeitä ratkaisuja ja ohjeita, koska aihetta on tutkittu verrattain vähän.

Kirjoittaja

Arja Asikainen

tutkija, FT

Labroc Oy

Arja Asikainen on koulutukseltaan filosofian tohtori ympäristötieteiden alalta. Hän työskentelee tutkijana Labroc Oy:ssä ja vastaa sisäilman ja rakennusmateriaalinäytteiden kemiallisista analyyseista. Asikaisella on yli kymmenen vuoden tutkijatausta terveyshaittojen arvioinnin parissa.

 

Lähdeviitteet:

1) Vesihallitus—National board of waters, Finland. 1985. Selvitys saha- ja kyllästystoiminnan sekä uiton ja tukkien varastoinnin vesiensuojelu kysymyksistä. https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/14a4e274-5f80-4bce-928c-bc803cdb3a47/content

2) Lorentzen JC, Juran SA, Ernstgård L, Olsson MJ, Johanson G (2020) Chloroanisoles and Chlorophenols Explain Mold Odor but Their Impact on the Swedish Population Is Attributed to Dampness and Mold. Int J Environ Res Public Health 17(3):930. doi: 10.3390/ijerph17030930.

3) Valvira 2024. Ohje asunnon terveyshaittaepäilyn käsittelyyn viranomaisessa. Dnro V/148/2024. Liite 1, sivu 66.  https://valvira.fi/documents/152634019/163413488/Valviran+ohje+asunnon+terveyshaittaep%C3%A4ilyn+k%C3%A4sittelyyn+viranomaisessa.pdf

THL:n lausunto kloorianisolien terveyshaitoista asunnon sisäilmassa 23.11.2022 https://thl.fi/documents/155392151/190159780/Lausunto.+Kloorianisolien+terveyshaitat+asunnon+sis%C3%A4ilmassa.pdf

<< Palaa edelliselle sivulle


Jaa sivu somekanavissasi: